Soppsanering
Soppsanering

Soppsanering av hus

Soppskader i bygninger medfører en risiko for helseplager uavhengig av om skadene er synlige eller skjulte i konstruksjonen. Sopp er en levende organisme som må ha rikelig tilgang på næring, gunstig temperatur og tilstrekkelig med fukt for å utvikle seg. Typiske helseplager som forbindes med inneklima er hud – og slimhinneirritasjon, hodepine, konsentrasjonsproblemer, tretthet og luktplager.

To ulike typer soppsanering i hus

  • Sanering av råtesopp – ødelegger huset, men er lite skadelig for mennesker.
  • Sanering av muggsopp – ødelegger ikke huset, men medfører helseskader på mennesker.

Vi i Ragn-Sells Miljøsanering AS har erfarne folk som utfører soppsanering for å sikre et godt innemiljø.

Våre kontaktpersoner angående soppsanering 

Kontakt Ragn-Sells Miljøsanering.

Naser Rashiti

Avdelingsleder riving og sanering

93025344 naser.rashiti@ragnsells.com