Tanksanering
Tanksanering

Tanksanering og kontroll av oljetank eller parafintank

Har du en olje- eller parafintank? I så fall har du et stort ansvar, både mens den er i bruk og etterpå. Gamle oljetanker representerer en betydelig forurensningsrisiko. Vi kan kontrollere og sanere alle typer tanker for deg.

Tanksanering - vi gjør hele jobben

Ragn-Sells Miljøsanering kan kontrollere tanken for deg, og ta den opp og sanere den forskriftsmessig hvis den er for dårlig eller ikke lengre i bruk. Ragn-Sells Miljøsanering tar primært tanksaneringsoppdrag på det sentrale Østlandet.

Ved sanering av gamle tanker kan vi hjelpe deg med hele jobben:

  • Tømming og rengjøring
  • Oppgraving, bortkjøring og deponering
  • Analyser av grunn under tank ved mistanke om forurensing
  • Rapportering til kommune
  • Vi fyller også igjen hullet med rene masser dersom ønskelig

Ta kontakt med oss så gir vi deg et pristilbud.

Forurensningsrisiko og eieransvar av nedgravde tanker

Du risikerer å bli erstatningsansvarlig dersom du eier en gammel oljetank som begynner å lekke. Som eier er det du som er ansvarlig ved en oljelekkasje. For å redusere risiko for forurensning har myndighetene laget et regelverk for hvordan nedgravde oljetanker bør behandles. Det er du som tankeier som er ansvarlig for at den nedgravde tanken er i tilfredsstillende stand.

Forurensingsforskriften angir når de ulike typene oljetanker bør kontrolleres. En ordentlig kontroll utføres blant annet ved hjelp av ultralyd, som kan avdekke skjulte skader på tanken. Men når tanken er over en viss alder, vil det ofte være bortkastet å bruke penger på å kontrollere den. Erfaring er at ståltanker som har ligget i over 30 år sjelden kommer gjennom grundige sjekker. I årenes løp korroderer en ståltank både utenfra og innenfra.