Tanksanering
Tanksanering

Tanksanering og kontroll av oljetank eller parafintank

Forurensingsforskriften angir når de ulike typene oljetanker bør kontrolleres. En ordentlig kontroll utføres blant annet ved hjelp av ultralyd, som kan avdekke skjulte skader på tanken. Men når tanken er over en viss alder, vil det ofte være bortkastet å bruke penger på å kontrollere den. Erfaring er at ståltanker som har ligget i over 30 år sjelden kommer gjennom grundige sjekker. I årenes løp korroderer en ståltank både utenfra og innenfra.

Forurensningsrisiko og eieransvar av nedgravde tanker

Har du en nedgravd olje- eller parafintank? I så fall har du et stort ansvar – både mens den er i bruk og etterpå. Gamle oljetanker representerer en betydelig forurensningsrisiko. Du risikerer å bli erstatningsansvarlig dersom du eier en gammel oljetank som begynner å lekke. Som eier er det du som er ansvarlig ved en oljelekkasje. For å redusere risiko for forurensning har myndighetene laget et regelverk for hvordan nedgravde oljetanker bør behandles. Det er du som tankeier som er ansvarlig for at den nedgravde tanken er i tilfredsstillende stand.

Vi kontrollerer eller sanerer oljetanker og parafintanker

Ragn-Sells Miljøsanering kan kontrollere tanken for deg, og vi kan ta den opp og sanere den forskriftsmessig hvis den er for dårlig eller ikke lengre i bruk. Trenger du ny tank så fikser vi det også.

Kontakt oss vedrørende tanksanering

Naser Rashiti

Avdelingsleder riving og sanering

93025344 Send e-post

Kjetil Bakken

Daglig leder

95939750 Send e-post