Sikkerhetsrådgivning
Sikkerhetsrådgiver ADR-kurs

Sikkerhetsrådgivning farlig gods

Hvis en virksomhets aktiviteter omfatter transport av farlig gods; emballering, lasting, fylling eller lossing skal det utpekes en eller flere sikkerhetsrådgivere. Vi er behjelpelige hvis din bedrift transporterer farlig gods.

Sikkerhetsrådgivere for transport av farlig gods skal ha ansvar for å redusere og forebygge risiko for personer, materielle verdier og miljøet som er knyttet til slike aktiviteter. Vi har god kompetanse innen fagfeltet og holder jevnlig kurs. Videre har vi også nestlederverv i Norsk forening for farlig gods.

Tjenester innen sikkerhetsrådgivning

  • ADR-Kurs tilpasset din bedrift
  • Sikkerhetsrådgivertjeneste
  • Årsrapport
  • Kontroll av bil
  • Maler

Ta kontakt angående sikkerhetsrådgivning

Elisabeth Eika

Elisabeth Eika

Avdelingsleder miljø

95917417 elisabeth.eika@ragnsells.com