SmartBag avfallssekk kommer i tre størrelser.

Hvorfor bruke SmartBag avfallssekk?

SmartBag er en sertifisert avfallssekk, med begrensninger på løfteevne. Det er viktig å være klar over hvilken type avfall som kan benyttes i sekkene for å overholde disse kravene. Ulovlig type avfall i sekk vil bli avvist av sjåfør, basert på maksimumvekt ved løft.

Godt supplement til container

Avfallssekker kan være et godt supplement til containerløsninger. Ved å sortere avfallet i sekker er det lett å skille ulike avfallstyper eller fraksjoner, slik at mest mulig av avfallet blir gjenvunnet til nye produkter. Ved økt fokus på kildesortering og gjenvinning er det behov for mindre innsamlingsløsninger, vi henter SmartBagene der du setter de. SmartBag tar liten plass, og gir deg fleksibilitet. Se betingelser ved bestilling.
 
Ved plassering av henteklare sekker er det viktig at sekkene ikke kan føre til farlige situasjoner for naboer og forbipasserende. Sett aldri sekker inntil husvegg eller annet brennbart materiale.
 

3 størrelser SmartBag