Sanering av merder
Ragn-Sells-sanering-merder.png

Sanering og demolering av merder

Ragn-Sells har en solid utstyrspark samt bemanning som gjør at vi til enhver tid kan utføre arbeidet. Vårt samarbeid med gode underleverandører gir oss i tillegg muligheter til å kunne demolere merder på lokasjon.

Hva kan vi tilby innen behandling av merder?

  • Mottak av hele merder slept til våre anlegg på Hitra og Stord
  • Mottak/henting av forrør, tauverk og bøyer
  • Generell avfallshåndtering

100% av merdene går til gjenvinning

  • Topp og bunnringer sendes til Sverige for materialgjenvinning
  • Wire og stål sendes til norske mottakere for materialgjenvinning
  • Isopor blir presset og sendt til Tyskland for materialgjenvinning
  • Tauverk sendes til Østen for materialgjenvinning
  • Forrør sendes til Danmark for materialgjenvinning
  • Gangbanene sendes til energigjenvinning
  • Marin groe går til kompostering

Vår kjernevirksomhet er avfallshåndtering

Ragn-Sells sin kjernevirksomhet er innsamling, bearbeiding og gjenvinning av avfall. Vi håndterer avfall på vegne av våre kunder, og bidrar til at mest mulig av dette avfallet gjenvinnes fremfor å deponeres. Dette utgjør et betydelig bidrag til redusert ressursbruk og lavere utslipp av klimagasser.

Kontakt våre avdelinger på Hitra og Stord hvis det skulle være noen spørsmål.

Kontakt Morten Tevik angående sanering av merder.

Morten Tevik

Avdeling Hitra

93408401 morten.tevik@ragnsells.com
Kontakt Bjarte Barane angående sanering av merder.

Bjarte Barane

Avdeling Stord

97555534 bjarte.barane@ragnsells.com