Tømming og sanering av olje- og parafintank
Tømming og sanering av oljetank og parafintank.

Tømming og sanering av olje- og parafintank

Ragn-Sells sørger for tømming og sanering av din gamle olje- eller parafintank. Våre biler er naturligvis ADR godkjente, det vil si at de er utstyrt slik at de har godkjenning til å frakte forskjellige farlige stoffer og gjøre jobben skikkelig. Alt avfallet leveres til godkjente mottak for farlig avfall.

Tømming og rengjøring av olje- og parafintanker

Vi gassfrigjør, tømmer, rengjør olje -og parafintanker og utsteder attestasjonsskjema på at tanken er forskriftsmessig tømt og rengjort. Kopi av attestasjonsskjema må medbringes når tanken skal leveres for destruksjon. Attestasjonsskjema bør også sendes til kommune.

For å utføre tømming og rengjøring må toppen av tanken være blottlagt. Dersom det ikke finnes mannlokk på tanken må det skjæres et hull på ca 30x30 cm.(kan utføres av oss). I utgangspunktet skal alle tanker fjernes, men ligger tanken svært vanskelig til kan tankeier (huseier) avklare med kommunen om tanken etter rengjøring kan bli liggende. Alle rør som er koblet til tanken må fjernes.