Tømming og sanering av olje- og parafintank
Tømming og sanering av oljetank og parafintank.

Tømming og sanering av olje- og parafintank

Ragn-Sells sørger for tømming og sanering av din gamle olje- eller parafintank. Våre biler er naturligvis ADR godkjente, det vil si at de er utstyrt slik at de har godkjenning til å frakte forskjellige farlige stoffer og gjøre jobben skikkelig. Alt avfallet leveres til godkjente mottak for farlig avfall.

Fjerning eller fylling av olje- og parafintank

Vi tømmer, rengjør og kontrollerer din oljetank. Skal den fjernes kan vi også være behjelpelige med rensing og attestasjonsskjema for destruksjon eller fylle tanken med masser dersom den skal ligge nedgravd og kobles ut.