Blandet plast, blandede fraksjoner

Blandet plast, blandede fraksjoner

Her finner du informasjon om avfallstypen blandet plast, blandede fraksjoner. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Ja takk, dette kan du sortere som blandet plast, blandede fraksjoner.

  • All plast som ikke har inneholdt farlig avfall, inkludert XPS og EPS

Nei takk, dette kan du ikke sortere som blandet plast, blandede fraksjoner.

  • Produktrester
  • Emballasje som har inneholdt farlig avfall

Behandling blandet plast, blandede fraksjoner

  • Energigjenvinning
Navn Blandet plast, blandede fraksjoner
Avfallsstoffnummer 1799