Retningslinjer for personvern

Ragn-Sells respekterer sine kunders og ansattes privatliv, og etterstreber et høyt personvernnivå i all behandling av personopplysninger.

Behandling utført av Ragn-Sells skjer i samsvar med gjeldende lovgivning for personvern. I EU/EØS gjelder den generelle personvernforordningen fra mai i 2018.

Under gjeldende personvernlovgivning er Ragn-Sells eller kontrollerende selskaper i Ragn-Sells Group ansvarlige for at behandlingen av personopplysningene skjer i henhold til denne lovgivningen.

Hva slags personopplysninger samler vi inn?

Personopplysninger betyr informasjon som, direkte eller indirekte, kan kobles til deg som individ. Eksempler på slike opplysninger kan være navnet ditt, adresse, e-postadresse, telefonnummer og personnummer. Behandling av slike personopplysninger betyr all bruk av personopplysningene, som innsamling, registrering og oppbevaring.

Personopplysninger kan kun behandles med sikte på spesifikke og uttalte formål, og skal ikke selges til tredjeparter.

Ragn-Sells behandler personopplysninger som du har oppgitt til oss med det formål å administrere forespørsler og kontrakter, og for å kunne gi informasjon og tjenester i denne forbindelse, slik som forespørsler om tjenester, pris eller abonnement på våre nyhetsbrev.

Personopplysningene dine kan også brukes til markedsføring og oppfølging, og til salg og produktutvikling men henblikk på forbedring av våre produkter og tjenester. Dersom du ikke ønsker å motta reklame og/eller tilbud, vennligst ta kontakt med oss gjennom kontaktinformasjonen oppgitt nedenfor.

Personopplysningsvernets sikkerhet

Ragn-Sells etterstreber et høyt sikkerhetsnivå på personopplysningene dine og har til dette formål implementert de beste tekniske og administrative sikkerhetstiltak for å beskytte personopplysningene dine fra tilfeldig eller ulovlig sletting, tap, endring eller uautorisert tilgang.

Kunderegister

Flere selskaper i vår gruppe har tilgang til vårt delte bedriftskunderegister. Hensikten med dette registeret er å håndtere våre kunderelasjoner på best mulig måte og å koordinere tjenester og rådgivning som gruppens selskaper tilbyr.

Vårt bedriftskunderegister inneholder informasjon om hver kunde, inkludert selskapsnavn, adresse, informasjon om kundens kontaktpersoner så vel som informasjon om hvilket gruppeselskap bedriftskunden er kunde hos og hva slags tjenester og produkter de har kontrakt på. For private individer lagrer vi kontaktinformasjonen som trengs for å kunne tilby og fakturere en betalt tjeneste.

Dine personvernrettigheter

Under gjeldende lovgivning om personopplysning, har du rett til å be om tilgang til dine personopplysninger som er under behandling:

  • Uriktige personopplysninger kan korrigeres
  • Du kan be om at Ragn-Sells avslutter behandling av, eller sletter, dine personopplysninger
  • Du kan trekke tilbake samtykke for enkelte behandlingstyper (hvor samtykke har blitt gitt)
  • Du kan be om begrenset personopplysningsbehandling
  • Du kan utøve din rett til dataportabilitet
  • Du kan klage på behandlingen av personopplysningene dine

Kontakt i så fall Ragn-Sells sitt kundesenter. I noen tilfeller er vi ikke i stand til å imøtekomme en forespørsel, slik som sletting eller begrensing, hvis vi er rettslig forpliktet til å lagre detaljene eller har behov for å beskytte våre juridiske interesser. Vi ber kanskje om ytterligere informasjon fra deg dersom dette skulle være nødvendig for å bekrefte at forespørselen kommer fra deg og ikke andre personer som måtte søke tilgang eller kontroll over personopplysningene dine. Dersom du mener at personopplysningene dine behandles i strid med gjeldende lov, kan du sende inn en klage direkte til oss eller Datatilsynet.

Sikker overføring av data

Ragnsells.no bruker HTTPS kommunikasjon (HTTP over TLS / HTTP over SSL / HTTP Secure) for kryptert og sikker overføringen av data mellom deg og oss. Kortnummer oppbevares ikke av Ragn-Sells AS og alle korttransaksjoner skjer eksternt hos autoriserte leverandører av betalingstjenester.

Informasjonskapsler/cookies

Ragn-Sells bruker cookies for å overvåke gjesters bruk av nettsiden vår og til å identifisere tilbakevendende kunder. Cookies er små filer som en nettside sender til brukerens (gjestens) nettleser for å bedre funksjonalitet, overvåke nettsidebruk og andre formål. Du kan stille inn nettleseren din slik at den sletter cookies som lagres på harddisken din. Dersom du ønsker å gjøre dette, se din nettlesers brukerveiledning. Midlertidige cookies (økt-cookies) lagres i selve nettleseren og slettes når du lukker nettleseren.

Hvor lenge beholder vi opplysningene om deg?

Vi sletter din personlige informasjon når den ikke lenger tjener formålet den ble lagret for, gitt at Ragn-Sells ikke trenger å lagre informasjonen på grunn av lov- eller forskriftsmessige forpliktelser eller grunnet myndigheters forskrifter, avgjørelse, forespørsel eller retningslinjer. Med hensyn til informasjon i bestillings- og betalingsøyemed, lagrer vi for eksempel informasjon som kildedokumenter eller, for å beskytte våre interesser så lenge en tvist pågår, opptil ti år etter at informasjonen ble opprettet. Vi lagrer personopplysninger i samsvar med gjeldende lover for personvern.