Blandet trevirke

Blandet trevirke

Her finner du informasjon om blandet trevirke. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Ja takk, dette kan du sortere som blandet trevirke.

 • Rent trevirke
 • Paller
 • Fruktkasser
 • Malt trevirke
 • Sponplater
 • Limtre
 • Spiker, beslag o.l. kan følge med treverket
 • Kebony wood

Nei takk, dette kan du ikke sortere som blandet trevirke.

 • Greiner, kvister og trestammer
 • Gips
 • Gjenstander av metall, stein o.l. som kan ødelegge utstyr
 • Siporex
 • Asfalterte plater

Behandling blandet trevirke

 • Kvernes til flis og går til energigjenvinning, eller materialgjenvinnes i sponplateproduksjon
Navn Blandet trevirke
Avfallsstoffnummer 1149

Her ser du fraksjonsmerke blandet trevirke for Ragn-Sells.