Responstid på bestillinger

Her finner du generelle responstider for Ragn-Sells sine transporttjenester ved bestilling av utsett og henting. Disse tidene gjelder alle dersom ikke annet er skriftlig avtalt med din kontaktperson.

Lift- og krokbiler

Dersom det bestilles utsett eller henting av container før klokken 16.00 inneværende dag, utføres oppdraget tidligst i løpet av påfølgende virkedag. Ved bestilling etter klokken 16.00, utføres oppdraget tidligst neste påfølgende virkedag

NB: Unntak for dette er områder der vi har rutegående kjøretøy, da vil det avvike fra det ovenstående. Din kontaktperson skal ved kontraktsinngåelse opplyse deg om ditt firma befinner seg i en av disse områdene.

Skap-, komprimator- og kranbil

Disse bilene følger oppsatte ruter, din kontaktperson har oversikt over når disse går i ditt område. Dette skal du få informasjon om ved kontraktinngåelse. Ved bestilling i kundeportalen kan den dagen du har valgt, bli endret slik at den følger rutene.

NB: Oppsatte ruter kan også bli endret. Bestiller vil få informasjon dersom dette inntreffer.

Kontakt Ragn-Sells kundesenter

Kontakt oss

Her finner du kontaktinformasjon til vårt kundesenter.