JP Aarseth Transport AS - ser inn i fremtiden med grønne øyne.

JP Aarseth Transport AS - ser inn i fremtiden med grønne øyne.

JP Aarseth Transport AS som holder til på Borgeskogen i Vestfold ser inn i fremtiden med grønne øyne. De følger med i tiden og har investert i flere fossilfrie biler. Selskapet har kjørt oppdrag for Ragn-Sells siden stiftelsen i 2006.

18. feb 2022

I løpet av mai 2022 vil de totalt ha 3 krokbiler, 1 skapbil og 1 trekkvogn som går på biogass i porteføljen. Bilene kjører blant annet avfall fra gjenvinningsstasjoner i Vestfold til Ragn-Sells sin avdeling på Borgeskogen. I lasten har de stort sett restavfall, papp, metall og plast. I tillegg kjører de også hageavfall og fyllmasse til Larvik og Skien. Selskapet har i dag 15 ansatte inkludert vikarer. Selskapet har også et verksted der de reparerer egne kjøretøy og containere for Ragn-Sells.

Dyrere med fossilfritt

Eier og gründer av JP Aarseth Transport AS Jan Petter Aarseth forteller at kundene krever fossifrie kjøretøy;

- Hvis vi ikke er med på den utviklingen, så har vi ikke noe levebrød i fremtiden. Det som er litt synd, er at det er ganske mye dyrere å investere i fossilfrie kjøretøy enn for eksempel kjøretøy som går på diesel. Vi regner med at det er 24% dyrere med biogassbiler enn diesel. En annen utfordring vi ser er at det kan bli vanskelig å selge de etter 5 år på grunn av at utviklingen innenfor fossilfri transport tiltar. Vi tenker at bilene vi kjøper inn nå må gå til de «dør».

Investerer for fremtiden

JP Aarseth Transport har gjort mye med tanke på miljøsatsing. De har også store planer om å investere i fremtiden.

- Vi ser jo utfordringen akkurat nå med komponenter til elektriske motorer. Vi kan heller ikke sende en elektrisk lastebil over Hardangervidda, de egner seg best for lokaltrafikk. Av den grunn er planen å få på plass en elektrisk bil for lokalkjøring i løpet av et års tid, fortsetter Aarseth.

Han skyter så inn;

- Jeg har forøvrig stor tro på at hydrogen er fremtiden. Derfor har vi forhåndsbestilt en hydrogenbil. Det som må på plass, er stasjoner for påfylling av hydrogen.

Gründeren har et ønskemål om at myndighetene i fremtiden skal ta mer ansvar og tenke mer rasjonelt rundt fossilfri transport.

- I og med at verden skriker etter fossilfri transport, ja selv om de aller nyeste dieselbilene ikke forurenser, så håper jeg at både myndigheter, kunder og oppdragsgivere er med på denne reisen. De må forstå at det er dyrere for oss som kjøper inn fossilfritt, vi trenger i stor grad støtte og forståelse rundt denne satsingen.

Skal være best

Målet til selskapet er å være best. Best på kvalitet, utstyr og service.

- Det er svært viktig for oss at kundene våre er fornøyde. Ingen kunder skal føle seg dårlig behandlet, og derfor er Ragn-Sells sine kunder som våre egne. Vi vet også at veien til god kundeservice går gjennom våre sjåfører. Derfor jobber vi kontinuerlig med å skape et godt arbeidsmiljø. Et eksempel er at vi nå har gått til innkjøp av en stor bobil som de ansatte kan benytte. Ja den er diger, men det er jo ansatte med lastebillappen som skal kjøre. Her er det rom for å ta med hele familien og noen til på tur, forteller driftssjef Tor-Erik Steinsrud.

Artikkelen fortsetter nedenfor bildet

JP Aarseth Transport sitt nyeste tilskudd er et Volvo FMX 460 LNG vogntog. Foto: Ragn-Sells

JP Aarseth Transport sitt nyeste tilskudd er et Volvo FMX 460 LNG vogntog. Foto: Ragn-Sells

Meget fornøyd med samarbeidet

- Ragn-Sells er glade og stolte over å ha med seg samarbeidspartnere som JP Aarseth Transport AS på laget. De tør å satse nytt og fossilfritt, sier Rune Stensli, direktør for salg, marked, transport og logistikk i Ragn-Sells.

Stensli sier seg også enig i at myndigheter, kunder og andre er nødt til å være med på denne reisen.

- Selv om det finnes gode støtteordninger for fossilfrie biler, er investeringskostnadene vesentlig høyere enn for EURO 6 dieselbiler. Vi vil sammen med våre samarbeidspartnere følge utviklingen rundt gass-, hydrogen- og elektriske kjøretøy tett. En annen utfordring er infrastrukturen når det gjelder lading av større elektriske kjøretøy, samt fyllestasjoner for gass- og hydrogenbiler. Jeg håper myndighetene har en plan for utviklingen og en grønnere fremtid for norsk vei- og infrastruktur, avslutter Stensli.

Bli kjent med administrasjonen i JP Aarseth Transport

Jan Petter Aarseth (51), eier:
Jan Petter sine interesser er bobil, motorsykkel og barnebarn. Han har 3 barn som har produsert snart 3 barnebarn, og er gift med Tone Elleonore som i dag er daglig leder i selskapet. Jan Petter startet sin karriere med flyttetransport på kontinentet, og gikk deretter over til å kjøre thermobil med rute til og fra Bergen. I 2006 kjøpte han to biler med kjøring for Ragn-Sells, hvor han blant annet kjørte glass- og metallemballasje. Dette var starten for JP Aarseth Transport AS.

Tone Elleonore Aarseth (50), daglig leder:
Tone sine interesser er hund, bobil, motorsykkelturer og familien. Hun har vært daglig leder i selskapet siden 2017, men kommer opprinnelig fra restaurantbransjen. Før hun gikk inn i familieselskapet på heltid jobbet hun på Bakerhuset. Hennes oppgaver er blant annet lønn, fakturering, personalansvar og drift.

Tor-Erik Steinsrud (39), driftssjef:
Tor Erik sine interesser er båt og sykling. Han sykler langt, og har gjennomført Trondheim - Oslo 2 ganger. Han er gift og har også 3 barn som okkuperer store deler av fritiden. Tor-Erik var lastebilsjåfør fra 2004 til 2010, og startet deretter opp firmaet Tor-Eriks Varmepumpeservice AS som han drev i årene 2010-2016. Deretter gikk ferden videre til JP Aarseth Transport som sjåfør. Nå styrer han bilene, og tar seg av administrative oppgaver sammen med Tone. Av utdannelse har han en bachelor innen økonomi og ledelse, han er nå i avslutningen av en master til våren og blir da siviløkonom.

Fakta Volvo FMX 460 LNG

 • Veier 50 tonn
 • Multiliftkrok med knekk og hurtigkjøring
 • Fire kamera og 100.000 lumen arbeidslys
 • Hydraulisk underkjøringshinder
 • Fullutstyrt fra fabrikk med påbygg levert av Nomek
 • Tanken er cirka 600 liter i volum, og rommer cirka 200 kilo gass
 • Cirka rekkevidde full tank er 50-60 mil
 • Relativt høyt forbruk, gassen er dyr og full tank koster cirka 4000,-
 • Gassen er laget av blant annet matavfall
 • Gass fra matavfall ville uansett ha kommet i naturen, isteden forbrennes den i bilen, ikke helt nullutslipp men veldig nære
 • Gassbil kontra en tilsvarende dieselbil: Gassbilen slipper ut 0,6 NOx (kg) og dieselbilen 2,2 NOx (kg)