Den nye sorteringshallen til Ragn-Sells på Furnes har et topp moderne slukkeanlegg med termiske kameraer og automatiske slukkeroboter.

Frank opplevde storbrann på jobb for to år siden - det skal ikke skje igjen

Lørdag 7. juli 2018 rett over klokken 8 om morgenen startet en storbrann i sorteringshallen til Ragn-Sells på Furnes utenfor Hamar. Brannen var så kraftig at flammene sto høyt i løpet av få minutter. Nå er anlegget bygget opp igjen, med termiske kameraer og slukkeroboter som setter i gang slukking med en gang det registreres unormalt høy temperatur.

21. aug 2020

- Brannen i 2018 var svært kraftig, det var nær sagt umulig å redde den gamle sorteringshallen. Brannvesenet var på plass allerede etter 10 minutter, men det var allerede full overtenning. Heldigvis klarte de å hindre spredning til andre deler av eiendommen. Dersom vi hadde hatt dette nye anlegget i 2018 ville nok utfallet ha vært helt annerledes, man kan si at dette er en oppfinnelse som detekterer en brann før brannen har oppstått, konstaterer Frank Høghaugen, avdelingsleder hos Ragn-Sells.

Den nye sorteringshallen til Ragn-Sells på Furnes har et topp moderne slukkeanlegg med kraftige automatiske slukkeroboter som setter i gang med slukkearbeid så fort varme oppdages. Foto: Ragn-Sells

Den nye sorteringshallen til Ragn-Sells på Furnes har et topp moderne slukkeanlegg med kraftige automatiske slukkeroboter som setter i gang med slukkearbeid så fort varme oppdages. Foto: Ragn-Sells

Automatiske slukkeroboter

Torsdag 20. august åpnet det nye og gjenoppbyggede anlegget på Furnes. I den splitter nye sorteringshallen finnes termiske kameraer som registrerer temperaturer som er høyere enn normalen, og setter i gang det automatiske slukningsanlegget selv om det ikke er utviklet flammer. De automatiske slukkerobotene sikter seg umiddelbart inn på området hvor varme er registrert, og pumper ut 3000 liter vann i minuttet.

- Fra alarmen går kan det ta 10-12 minutter før brannvesenet er på plass her ved en brann. Med dette anlegget har da slukkingen allerede vært i gang i 10-12 minutter, fortsetter Høghaugen.

De termiske kameraene er plassert sammen med vannpumper flere steder i sorteringsahallen, ved registrering av unormal varme pumpes vann mot området umiddelbart. Foto: Ragn-Sells

De termiske kameraene er plassert sammen med vannpumper flere steder i sorteringsahallen, ved registrering av unormal varme pumpes vann mot området umiddelbart. Foto: Ragn-Sells

Bygningen skal tåle en brann

Utover det topp moderne slukkeanlegget er selve bygningen bygget for å tåle en middels stor brann, under byggeprosessen har man forsøkt å gjøre bygget mest mulig motstandsdyktig mot en brann på alle måter. Bygget består blant annet av ikke brennbare materialer, med luftespalter under taket som skal slippe ut gasser og varme for å ivareta byggets bæreevne ved brann.

Vil komme på flere av Ragn-Sells sine avfallsanlegg

Det vil alltid være høy risiko for branner på avfallsanlegg, bransjen har de siste årene opplevd en økning i antall avfallsbranner. Storbrannen på Furnes for to år siden startet sannsynligvis på grunn av et feilsortert litiumbatteri, som hadde blitt kastet i blandet avfall hos en av kundene til Ragn-Sells i området. Det nye automatiske slukkeanlegget er kjærkommen teknologi.

- Vi blir slått helt ut i forbindelse med slike branner, driften bli naturligvis hemmet på en uhensiktsmessig måte. Denne teknologien vil komme på alle de største Ragn-Sells anlegg i Norge i fremtiden, avslutter administrerende direktør i Ragn-Sells, Vidar Svenning Olsen.

Et knippe av de involverte folkene var tilstede under åpningen den 20. august. På bildet ser du representanter fra Ragn-Sells, Termisk Systemteknik og Incendium Fire. Foto: Ragn-Sells

Et knippe av de involverte folkene var tilstede under åpningen den 20. august. På bildet ser du representanter fra Ragn-Sells, Termisk Systemteknik og Incendium Fire. Foto: Ragn-Sells

Fakta om sorteringshallen og slukkeberedskapen

 • Sorteringshallen er 36 meter x 110 meter, med takareal 3966m2
 • Bygget av materialer som ikke er brennbare
 • Reisverket er plassert på utsiden av bygget med tanke på arbeidsmiljø, brannfare og skadedyr
 • Basseng med slukkevann rommer 300000 liter vann
 • Termisk deteksjon inne i hallen, med aktivering av det automatiske slukkeanlegget og direkte alarm til 110-sentralen og driftspersonell
 • Uteområder er overvåket av termiske kameraer som er koblet opp mot en døgnbemannet vaktsentral
 • Helautomatiske slukkeroboter med en kapasitet på 3000 liter i minuttet
 • Manuelt utstyr for brannberedskap er kompatibelt med brannvesenet sitt utstyr
 • Total pumpekapasitet er 13000 liter per minutt, skumlegging er i tillegg mulig
 • Mulighet for oppsamling av 400000 liter forurenset slukkevann, som kan gjenbrukes ved branntilfelle, for å ivareta miljøet og forhindre forurensning til nærområdet ved brann
 • Pumpestasjon med muligheter for å pumpe vann opp fra Flaggstaelva, for å sikre tilgangen på vann