Her ser du en oppsummering av Ragn-Sells sin deltakelse på Avfall Norges årskonferanse 2019.

Video: Ragn-Sells vant fagpris på avfallskonferanse

Ragn-Sells stilte opp med mye mannskap og en variert stand på Avfall Norges årskonferanse 18.-20. juni. Her kunne deltakerne få vite mer om hva vi jobber med for tiden, og la se inspirere. Fagjuryen gav årets utstillerfagpris 2019 til Ragn-Sells.

25. jun 2019

Fagjuryens begrunnelse

Ragn-Sells sin stand har et sterkt og tydelig budskap. Standens oppbygning forsterker formidlingen og gjør at budskapet kommer tydelig frem. Standen scorer gjennomgående høyt på kriteriene som fagjuryen har vurdert etter og skiller seg ut.

Ragn-Sells skaper engasjement og byr på aktivitet. De har mange spennende budskap, var godt bemannet og imøtekommende overfor besøkende. De presenterer mange forskjellige prosjekter og evner å formidle disse på en interessant måte. Standen er gjennomarbeidet, det er tenkt på mange detaljer og det skaper tillit til aktøren. Årets vinner har også en fargeprofil som henger godt sammen med aktiviteten.