Bring, KLP og Ragn-Sells samarbeider om Elskede by.

Sammen om Elskede by

Tre store næringslivsaktører går sammen for å redusere trafikken og skape et renere bymiljø i Oslo.

08. apr 2019

Initiativet Elskede by er ferskt i Norge, og går ut på at miljøvennlige kjøretøy frakter pakker og gods til kunder i sentrum, og tar med seg avfall ut igjen. Opplegget er allerede prøvd ut med suksess i Stockholm.

Nullutslippsløsninger for transport

Det er gjenvinningsselskapet Ragn-Sells, logistikkleverandøren Bring og KLP Eiendom som går nye veier for distribusjon og innsamling av gods, avfall og materialer i Oslo sentrum. Målet er mindre utslipp, mindre støy, mindre trafikk, og bedre omgivelser. Mandag ble Elskede by åpnet av byrådsleder Raymond Johansen og byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Nguyen Berg.

- Som del av Miljøhovedstadsåret har vi utfordret næringslivet til å komme opp med nullutslippsløsninger for transport. Når vi vet at transportsektoren står for 55 prosent av utslippene, er det svært gledelig å se at tre store næringslivsaktører går sammen for å redusere trafikken og bidra til at oslolufta blir reinere, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Byrådsleder Raymond Johansen tråkker i gang initiativet Elskede by.

Byrådsleder Raymond Johansen tråkker i gang initiativet Elskede by. Foto: Ragn-Sells

CO2-utslipp redusert med 73 prosent i Stockholm

Initiativet er alt i drift i Stockholm under navnet Älskade stad – med Ragn-Sells og Bring som sentrale aktører. Til sammen 11 varebiler er i Sveriges hovedstad erstattet med en elektrisk – og CO2-utslippene for de aktuelle transportene er redusert med 73 prosent.

Elskede by vil ha en samlastingssentral i kjelleren til det tidligere brevsenteret til Posten i Biskop Gunnerus gate, som nå eies av KLP. Utover våren og sommeren vil Elskede by bli testet ut i sentrumsgatene, med klimavennlige elektriske kjøretøy og elektrisk varesykkel.

Elskede by

Elskede by

Finn ut mer om bærekraftig avfallshåndtering med Elskede by.