Varsel om mulig økt forbrenningsavgift på blandet avfall i Norge fra 2023

Varsel om mulig økt forbrenningsavgift på blandet avfall

Fra 01.01.2023 kan det innføres en signifikant økning i forbrenningsavgiften på blandet avfall.

11. nov 2022

Stortinget vedtok og innførte en Co2- avgift på avfall som går til forbrenning på 106 kroner per tonn fra 01.01.2022. Fra 01.01.2023 foreslår dagens regjering å øke denne avgiften med 155 kroner per tonn.

Avgiften vil da totalt være 261 kroner per tonn. Formelt skal avgiften vedtas i stortinget i forbindelse med statsbudsjettet for 2023.

En økning på 146 % er en kraftig avgiftsøkning, dette betyr at prisene på levering av avfall til mottakene våre øker tilsvarende fra årsskiftet når det gjelder forbrenningsskatten.

Økt kildesortering vil kunne kutte kostandene

Enhver kunde og bedrift har mulighet til å redusere de faktiske kostnader. Dette henger sammen med hensikten bak avgiften som er å oppfordre og stimulere til økt kildesortering og med dette redusere andelen blandet avfall (restavfall). Skal vi lykkes med økt kildesortering er det viktig at rett sortering skjer i første ledd, ute hos våre kunder.

Ragn-Sells AS vil regulere Co2 avgiften på blandet avfall per tonn til våre kunder, men vi oppfordrer til økt kildesortering som nevnt over.

Dette anses som et varsel selv om avgiften ikke formelt er vedtatt i Stortinget. Blir ikke avgiften vedtatt eller vedtaket blir på et lavere nivå, vil Ragn-Sells AS opptre i tråd med det Stortinget vedtar.

Har du spørsmål i sakens anledning, ta kontakt med din salgsrådgiver eller vårt kundesenter. Vi vil på forhånd takke for forståelsen med tanke på endringen som er foreslått vedtatt i Stortinget.

Kontakt Ragn-Sells kundesenter

Kontakt oss

Her finner du kontaktinformasjon til vårt kundesenter.