Varsel om økt forbrenningsavgift på blandet avfall i Norge

Varsel om økt avgift på blandet avfall til forbrenning i Norge

Fra 1. januar 2024 vil det komme en signifikant økning i forbrenningsavgiften på avfall til forbrenning.

21. des 2023

Det norske Stortinget har vedtatt at avgiften på forbrenning av avfall skal øke til 485 kroner per tonn fra 01.01.2024, fra dagens avgift som er 131 kroner per tonn. Denne avgiften gjelder for ikke- kvotepliktige forbrenningsanlegg. En økning på 354 kroner per tonn er en kraftig avgiftsøkning, dette betyr at prisene på levering av avfall til forbrenning på våre mottak øker tilsvarende fra årsskiftet.

Økt kildesortering vil kunne kutte kostnader

Enhver kunde og bedrift har mulighet til å redusere de faktiske kostnadene. Dette henger sammen med hensikten bak avgiften som er å oppfordre og å stimulere til økt kildesortering, og med dette redusere andelen avfall som forbrennes. Skal vi lykkes med økt sortering er det viktig at rett sortering skjer i første ledd, ute hos våre kunder.

Har du spørsmål i sakens anledning, ta kontakt med din salgsrådgiver eller vårt kundesenter på telefon 22800800.

Ragn-Sells AS vil som nevnt regulere prisen tilsvarende for avfall til forbrenning til våre kunder. Vi vil på forhånd be om forståelse for endringen som er vedtatt i Stortinget.

Med vennlig hilsen
Gunn Hege Berg
Salgs- og markedsdirektør
Ragn-Sells AS

Kontakt Ragn-Sells kundesenter

Kontakt oss

Her finner du kontaktinformasjon til vårt kundesenter.