Saint Gobain Byggevarer Gyproc og Ragn-Sells etablerer i samarbeid med FT Holding selskapet Gipsgjenvinning AS.

Samarbeid om løsning for materialgjenvinning av gipsplater

Saint Gobain Byggevarer Gyproc og Ragn-Sells etablerer i samarbeid med FT Holding selskapet Gipsgjenvinning AS som skal gjenvinne kildesortert gipsavfall til ny råvare for produksjon av gipsplater. Det vil si en sirkulær løsning for gips i Norge. Det nye anlegget etableres vegg i vegg med Gyproc sitt produksjonsanlegg i Fredrikstad.

20. jun 2019

Fordeler med nærhet til gipsgjenvinningen

Nærheten til gipsplatefabrikken eliminerer all transport av gjenvunnet pulver, da dette blåses direkte inn til fabrikken etter kvalitetskontroll er gjennomført. Gipsgjenvinning AS investerer også i utstyr for å ytterligere foredle kartongfraksjonen fra prosessen slik at også denne kan gjenvinnes. Målet er selvsagt høyest mulig materialgjenvinningsgrad.

Samarbeid vil styrke materialgjenvinningsprosessen

- Ragn-Sells har i en årrekke prioritert å levere sitt gipsavfall til gjenvinning fremfor til deponi. Nå ønsker vi selv å gå inn på eiersiden i gjenvinningsanlegget for å sikre oss stabil leveransesikkerhet, kontroll og delaktighet i prosessen. Ragn-Sells arbeider kontinuerlig med å finne gode løsninger for gjenvinning av ulike restprodukter og avfall. Vi har store forventninger til samarbeidet med Saint Gobain Byggevarer, sier Bjørn Hoel Administrerende direktør i Ragn-Sells.

Vinn, vinn for alle parter

- Gyproc ønsker å øke bruken av resirkulert gips og vil sikre god tilgang på dette råstoffet. Gips er et materiale som er godt egnet for resirkulering og vi ønsker å bidra til at gipsavfall fra byggeplass blir gjenvunnet og ikke levert til deponi. Vi anser etableringen av Gipsgjenvinning AS som et viktig virkemiddel for oss, sier Peik Næsje Direktør Business Unit Gyproc.