Gjenvinnerdagen 2021 hos Ragn-Sells i Lørenskog.

Gjenvinnerdagen 2021

Tirsdag 24. august arrangerte medlemsbedriftene i Avfall Norge «Gjenvinnerdagen». Vi inviterte politikere fra Viken fylkeskommune til omvisning på gjenvinningsanlegget vårt i Lørenskog, og til en kompetanseheving rundt hva vår bransje er opptatt av. Mange lokalpolitikere fra ulike partier og presse stilte opp på dette og synes det var lærerike timer med oss.

25. aug 2021

Dersom vi skal lykkes i omstillingen til en mer bærekraftig fremtid er det avgjørende at vi tar i bruk resirkulerte råvarer. Denne omstillingen klarer ikke bransjen på egenhånd. Derfor er vi veldig glad for at politikere viser stor interesse for vår bransje og forhåpentligvis tar med seg viktig lærdom og forståelse for hvordan vi kan få til denne omstillingen i deres politiske arbeid.

Mange tok turen

Lokalpolitikere og stortingsrepresentanter fra flere politiske partier tok turen. De besøkende fikk være med på en omvisning vårt gjenvinningsanlegg her på Lørenskog, etterfulgt av en innføring og «kompetanseheving» rundt hvordan Ragn-Sells og gjenvinningsbransjen jobber for å gjenvinne enda mer av avfallet. Vi snakket blant annet om hva som skal til for at vi skal kunne benytte enda flere materialer om

Klar melding fra politikerne

Vi tok en kort prat med Anne Kristine Linnestad (Høyre) og Sverre Myrli (Arbeiderpartiet).

- Høyre og jeg vil støtte etableringen av flere gjenvinningsanlegg for plast i Norge. Vi er også helt enig med dere i at produsentansvaret må utvides og i tillegg mener vi at det skal innføres et livssyklusperspektiv på produksjon, bruk og utfasing av produkter. Dere nevnte at regelverket må endres og vi er helt på linje med dere her. Vi mener at unødvendige hindringer i regelverket, som gjør det vanskelig å bruke avfall som råvare må fjernes og at dette er et arbeid som krever internasjonalt samarbeid, forteller Anne Kristine Linnestad, stortingsrepresentant for Høyre.

- Avfallsbransjen er en stor og viktig bransje, og den vil fremover måtte være en del av både klimapolitikken og næringspolitikken. Det er viktig at vi har riktige rammebetingelser slik at gjenvinning alltid skal lønne seg. Avfall er ikke slutten, det er starten på noe nytt, sier Sverre Myrli, stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.

Scroll nedover for å se bilder fra dagen.

Stor interesse for sortering av EE-avfall. Fra venstre: Liv Gustavsen (FrP) , Anne Kristine Linnestad (Høyre), Ida Lindtveit Røse (KrF), og Sverre Myrli (Arbeiderpartiet). Foto: Ragn-Sells

Stor interesse for sortering av EE-avfall. Fra venstre: Liv Gustavsen (FrP) , Anne Kristine Linnestad (Høyre), Ida Lindtveit Røse (KrF), og Sverre Myrli (Arbeiderpartiet). Foto: Ragn-Sells

Sorteringsanlegg for papp og papir. Foto: Ragn-Sells

Sorteringsanlegg for papp og papir. Foto: Ragn-Sells

På bildet fra venstre: Kari Mette Presterud (Senterpartiet), Ida Lindtveit Røse (KrF), Liv Gustavsen (FrP), Sverre Myrli (Arbeiderpartiet), Rune Stensli (Ragn-Sells) og Jon Lille-Schulstad (Ragn-Sells). Foto: Ragn-Sells

På bildet fra venstre: Kari Mette Presterud (Senterpartiet), Ida Lindtveit Røse (KrF), Liv Gustavsen (FrP), Sverre Myrli (Arbeiderpartiet), Rune Stensli (Ragn-Sells) og Jon Lille-Schulstad (Ragn-Sells). Foto: Ragn-Sells

På bildet fra venstre: Ida Lindtveit Røse (KrF), Liv Gustavsen (FrP), Anne Kristine Linnestad (Høyre) og Silje Kjosbakken (Rødt). Foto: Ragn-Sells

På bildet fra venstre: Ida Lindtveit Røse (KrF), Liv Gustavsen (FrP), Anne Kristine Linnestad (Høyre) og Silje Kjosbakken (Rødt). Foto: Ragn-Sells

Prat om behandling- og gjenvinning av brukte isolasjonsmaterialer. På bildet: Anne Kristine Linnestad (Høyre) og Kirsti Bergstø (SV). Foto: Ragn-Sells

Prat om behandling- og gjenvinning av brukte isolasjonsmaterialer. På bildet: Anne Kristine Linnestad (Høyre) og Kirsti Bergstø (SV). Foto: Ragn-Sells

Tusen takk for besøket

Tusen takk for besøket:

  • Anne Kristine Linnestad, Høyre
  • Liv Gustavsen, FrP
  • Kjell Erik Berg, SV
  • Silje Kjosbakken, Rødt
  • Ida Lindtveit Røse, KrF
  • Kari Mette Presterud, Senterpartiet
  • Sverre Myrli, Arbeiderpartiet
  • Kirsti Bergstø, SV
  • Joakim Gulliksen, SV