Statsbygg tar ansvar og sørger for gjenvinning av gammel isolasjon fra regjeringskvartalet i et samarbeid med store aktører fra ulike bransjer.
På bildet fra venstre: Oddvar Steinsholt prosjektleder Veidekke Entreprenør, Hans Joachim Motzfeldt samfunnskontakt og seniorrådgiver Rockwool, Mads Amundsen salgssjef Ragn-Sells og Snorre Veggan prosjektleder Statsbygg. Foto: Ragn-Sells

Gammel isolasjon fra regjeringskvartalet får nytt liv

Statsbygg tar ansvar og sørger for gjenvinning av gammel isolasjon fra regjeringskvartalet i et samarbeid med store aktører fra ulike bransjer.

25 sep 2019

Rivingen av R4 er i gang

Regjeringskvartalet skal nå rives og gjenreises. Arbeidet med rivingen av R4 - regjeringsbygg R4 er allerede i gang, deretter følger Y-blokken. Tradisjonelt blir bygg som dette revet maskinelt, og i slike tilfeller er det vanskelig å gjenvinne brukbare byggematerialer, som for eksempel isolasjon.

Samarbeid på tvers av bransjer er viktig

Samarbeidet mellom oppdragsgiver Statsbygg, rivningsentreprenøren Veidekke, steinull-leverandøren Rockwool og gjenvinningsentreprenøren Ragn-Sells muliggjør at all steinull fra regjeringskvartalet kan bli til ny steinull.

- Statsbygg er opptatt av miljøet og ønsker å gjenvinne så mye som mulig i våre riveprosjekter. Vi ønsker å være en pådriver, og her har det blitt et fint samarbeid mellom private og offentlige aktører som gjør at gammel isolasjon kan brukes på nytt, sier prosjektleder Snorre Veggan i Statsbygg.

- Som en stor aktør innen riving, rehabilitering og nybygg ønsker vi å finne og utvikle de gode sirkulære løsningene. Gjenvinning av Rockwool isolasjon er en slik løsning, hvor vi får til materialgjenvinning av et avfall som tidligere har gått på deponi og samtidig reduserer klimagassavtrykket fra produktet i nybyggene våre, sier prosjektleder Oddvar Steinsholt i Veidekke Entreprenør.

Etasjeskillene i både R4 og Y-blokken inneholder mye isolasjon av steinull. For å senere kunne gjenvinne denne til ny steinull, plukkes den brukte isolasjonen ut manuelt og kildesorteres i egne avfallscontainere som transporteres til Ragn-Sells sitt anlegg på Lørenskog. Deretter transporteres den brukte steinullen til en av Rockwool sine fabrikker for produksjon av ny steinull.

- Samarbeid på tvers av bransjer, gjør det mulig å få frem sirkulære løsninger for materialer som vi tidligere ikke har kunne gjenvinne til nye produkter. Dette samarbeidet er et godt eksempel på dette, sier Mads Amundsen, salgssjef i Ragn-Sells.

- Byggebransjen får stadig strengere krav til avfallshåndtering, og det er gledelig at vi nå har fått på plass et samarbeid for gjenvinning av steinull, sier Hans Joachim Motzfeldt, samfunnskontakt og seniorrådgiver i Rockwool.

Brukt steinull plukkes ut manuelt og kildesorteres for gjenvinning. Den brukte isolasjonen plukkes ut manuelt og kildesorteres i egne avfallscontainere som transporteres til Ragn-Sells sitt anlegg på Lørenskog. Foto: Ragn-Sells

Steinull egner seg godt for gjenvinning

Steinull består av 97% stein, det vil si at det nesten er et fullstendig resirkulerbart produkt. Tidligere har gammel steinull fra byggeplasser blitt sendt direkte til deponi, på grunn av manglende løsninger for gjenvinning.

- Vår steinull har mange unike egenskaper. Den er produsert av stein og kan derfor smeltes om og resirkuleres igjen og igjen. Den vil fortsatt beholde den høye kvaliteten og de samme ytelsesegenskapene som da isolasjonsplatene ble produsert første gang, fortsetter Hans Joachim Motzfeldt.

Statsbygg tar ansvar

Manuell riving og sortering av steinull er noe mer kostbart enn maskinell riving, men Statsbygg som eier av regjeringskvartalet ønsker at materialene skal kunne brukes om igjen og er villige til å betale det lille ekstra.

- Ragn-Sells gleder seg over at Statsbygg tar ansvar, og vil gjenvinne isolasjonsmaterialer fra regjeringskvartalet. Vi håper at andre aktører, både offentlige som private, ser viktigheten av slike samarbeid for å til en bærekraftig utvikling gjennom sirkulære løsninger. For oss i Ragn-Sells handler fremtiden i enda større grad om å gi avfallet nytt liv, avslutter Mads Amundsen.

Fakta om steinull

Steinull brukes til varme- og lydisolasjon i bygningskonstruksjoner, og fremstilles av steinmateriale ved smelting og overføring til isolasjonsprodukter. Som isolasjonsprodukt har steinull flere unike fordeler:

  • Lang holdbarhet
  • Høy brannsikkerhet
  • Reduserer støy
  • Fuktavvisende
  • Gode termiske egenskaper

Pressekontakt

Ta kontakt med Bente Åsen Sørum - bente.sorum@ragnsells.com.

Bente Åsen Sørum

CMO

90507463 bente.sorum@ragnsells.com