Les dette før du arrangerer vårrydding

Les dette før du arrangerer vårrydding

Nå er tiden inne for den sedvanlige vårryddingen. Mange styreledere rundt omkring i landets boligselskaper er i tvil om hvordan dette kan gjennomføres på en forsvarlig måte i disse dager. Det er ingenting i veien for å gjennomføre vårrydding nå, men alle som deltar må ta trygge forhåndsregler.

23 mar 2020

Mange benytter nå muligheten

Alle Ragn-Sells sine avdelinger er åpne, mange av våre kunder benytter muligheten til å rydde opp hjemme, i borettslaget eller i sameiet nå som det er forbud mot å oppholde seg på hytta, eller dra på utenlandsreiser. Kundene bestiller containere til fastpris på nett, deretter går det meste av seg selv.

- Vi ser at aktiviteten i nettbutikken vår har økt betraktelig den siste uken, det er et sikkert vårtegn. I disse tider er det trygt å bestille container til avfallet, våre folk forholder seg til de direktiver og anbefalinger som Folkehelseinstituttet til enhver tid setter. Det er ikke fysisk kontakt mellom våre sjåfører og våre kunder, sier Bente Åsen Sørum, CMO marked og kundekommunikasjon i Ragn-Sells.

Saken fortsetter nedenfor bildet.

Mange velger å bestille en ekstra beholder for elektrisk og elektronisk avfall til vårryddingen. #1 - nødvendig utstyr: Mange velger å bestille en ekstra beholder for elektrisk og elektronisk avfall.

5 trygge vårryddevettregler anno 2020

For samfunnet er det nå viktig å unngå opphoping av avfall, både med hensyn til smitte og brannfare. Vårt ønske er at alle ryddedugnader gjennomføres i henhold til det våre myndigheter har bestemt. Av den grunn har vi laget 5 vårryddevettregler som skal hjelpe boligselskaper med forsvarlig gjennomføring av ryddedugnaden. For de som har enebolig og ikke er tilordnet et boligselskap anbefales det samme.

#1 - nødvendig utstyr

Ta med nødvendig utstyr for å kunne hjelpe deg selv og andre. Bestill leie av container, beholder for EE-avfall og SmartBag avfallssekk i vår nettbutikk.

#2 - god planlegging

Planlegg godt og meld fra om hvor og når dugnaden finner sted, heng opp plakater og send ut informasjon. Vårt sorteringsskriv kan hjelpe deg på veien.

#3 - del opp fellesområdet

Se an terrenget, del opp fellesområdet til boenheter, slik at folk ikke kommer for nær hverandre. Vi anbefaler minst 3 meter avstand til personer utenfor din egen husstand under ryddingen. Bonus: Alle får mosjon og masse frisk luft.

#4 - kildesortering

Se opp for elektronisk avfall samt farlig avfall som maling, spraybokser, impregnert trevirke, kjemikalier og liknende. Dette må sorteres for seg selv.

#5 - hygiene

Vær forberedt på skitne hender og klær, samt virus i all slags vær. Dropp finstasen og husk hansker og nødvendig beskyttelse til ryddelaget. Unngå å ta deg til ansiktet underveis, vask hender før og etter med vann og såpe.