Mangfold som et verktøy til å tenke nytt

Mangfold som et verktøy

For miljøbedriften Ragn-Sells har det vært nødvendig å kombinere ferdigheter, perspektiver og erfaringer helt siden starten i 1881. En mangfoldig organisasjon er viktig for at vi skal kunne fortsette å utvikle nye sirkulære løsninger for en bærekraftig fremtid. HR-direktør Susanne Schumann mener at mangfold blir viktigere enn noensinne det neste tiåret for å opprettholde en fremgangsrik virksomhet.

02. feb 2024

– For å påskynde overgangen til en sirkulær økonomi og bidra til et bærekraftig samfunn, må vi hele tiden finne nye sirkulære verdikjeder. Mangfold er vårt verktøy til å tenke nytt, og helt uunnværlig for innovasjon, sier Susanne Schumann, HR-direktør i Ragn-Sells-konsernet.

Det er ingen tilfeldighet at mangfold er definert som et av Ragn-Sells’ sju bærekraftsmål. Helt siden bedriften ble grunnlagt har det vært viktig å utvikle nye ferdigheter og arbeidsmetoder for at virksomheten skal blomstre.

Øker produktiviteten og kreativiteten

Forskning viser at en mangfoldig og inkluderende organisasjon skaper et unikt miljø for innovasjon. Det øker produktiviteten og kreativiteten, som begge er avgjørende for at bedriften skal utvikle seg. Ved å tilføre flere perspektiver tas det også bedre beslutninger i hele organisasjonen.

– I alle beslutninger vi tar, fra planlegging av klimaeffektiv avfallstransport til utvikling av nye verdikjeder der avfall erstatter jomfruelige ressurser, må vi sikre mangfold både når det gjelder ferdigheter og ideer. Det er det beste verktøyet vi har for å oppnå våre bærekraftsmål samtidig som vi utvikler virksomheten, fortsetter Schumann.

Hun understreker at hvis Ragn-Sells skal være en bærekraftig kraft i samfunnet, må man sørge for at bedriftens eget mikrosamfunn også er bærekraftig.

– Vi ønsker hele tiden å arbeide for å skape et mer inkluderende arbeidsmiljø, der alle, uavhengig av bakgrunn, kompetanse eller identitet, føler seg trygge, respekterte og velkomne akkurat som de er, sier Susanne Schumann.

Å fremme mangfold er også integrert i våre strategier for å forhindre diskriminering og skape trivsel. Ragn-Sells arbeider for eksempel med å legge til rette for hybride arbeidsløsninger på alle markeder. Dessuten prøver vi å gjøre det mulig for medarbeiderne å ta seg av barn eller aldrende foreldre.

En fullgod strategi for å forbedre mangfoldet må ta utgangspunkt i de faktiske utfordringene som organisasjonen står overfor. Den bør også inneholde tydelige forpliktelser som organisasjonen vil kunne holdes ansvarlig for.

– Som en mannsdominert bedrift i en mannsdominert bransje har likestilling mellom kjønnene så langt vært en prioritet innenfor våre ambisjoner om mangfold. Nå utvider vi vårt syn på mangfold, sier Schumann.

Artikkelen fortsetter nedenfor bildet.

Susanne Schumann, HR-direktør i Ragn-Sells konsernet. (Foto: Ragn-Sells)

Susanne Schumann, HR-direktør i Ragn-Sells konsernet. (Foto: Ragn-Sells)

Definerte mål

Ragn-Sells har tydelig definerte mål for at kjønnene skal være likt representert i organisasjonen, spesielt i lederstillinger. Blant tiltakene for å nå disse målene er et krav om å ha minst én kvinnelig kandidat blant toppkandidatene i rekrutteringsprosesser for lederstillinger. Men arbeidet for mangfold handler om mye mer enn likestilling, understreker Schumann. For å skape en inkluderende kultur må vi tiltrekke oss og beholde personer med ulike bakgrunner og erfaringer.

– Vi ser at det vi måler, gir resultater, men mangfold er mye viktigere enn å ha mål vi kan oppfylle og inkludere i vår bærekraftsrapport. Vi betrakter mangfold som en metode for at vi hele tiden skal kunne forbedre organisasjonen og forretningstilbudet. I takt med at vi fortsetter å vokse, trenger vi mer av alle, sier Schumann.

Før alle store forretningsbeslutninger er det svært viktig å vurdere hvilke ferdigheter og bakgrunner vi skal fremheve og inkludere i den spesifikke konteksten. Eksempler på situasjoner der vi integrerer dette perspektivet, er blant annet rekruttering og etterfølgelse, utnevnelse av nye verneombud for eksempeleller når vi skal sette sammen prosjektteam. Vi må øke bevisstheten om risikoene ved ubevisste fordommer og mikroaggresjoner i hele virksomheten for å lykkes med innsatsen på dette området.

– Vi har fortsatt et arbeid å gjøre for å integrere denne måten å tenke på i hele organisasjonen. Alle, fra lastebilførere til salgssjefer og helt opp til konsernsjefen, må tenke at mangfold er viktig for virksomheten, sier Schumann.

Neste trinn

Som et prioritert neste trinn planlegger Ragn-Sells å øke bevisstheten i hele konsernet om hvor viktig mangfold er for en vellykket virksomhet. I 2024 vil ledelsen videreføre opplæringen på bevissthet om mangfold med et spesielt fokus på ubevisste fordommer. I dette arbeidet tar vi utgangspunkt i resultatene fra den årlige medarbeiderundersøkelsen. Det andre trinnet er å sikre at mangfold er inkluderes i større grad i beslutningsprosesser enn i dag og evaluere behovet for ytterligere mål eller referansemålinger. Like viktig er det at alle virksomheter utarbeider egne tiltaksplaner for hvordan de kan integrere mer mangfoldige ferdigheter og perspektiver.

– Jeg er optimistisk og trygg på at vi kommer til å lykkes. Økt fokus på mangfold vil hjelpe oss med holde vårt løfte om å være et levende bevis på at det å drive forretninger og ta vare på jorden går hånd i hånd, i 150 år til, avslutter Schumann.