Ragn-Sells AS styrker seg vest i Norge gjennom oppkjøp av Miljøservice Vest AS.

Miljøservice Vest AS blir en del av Ragn-Sells

Ragn-Sells AS styrker seg vest i Norge gjennom oppkjøp av Miljøservice Vest AS.

15. feb 2024

Familieeid gjenvinningsselskap

Miljøselskapet Ragn-Sells er et familieeid gjenvinningsselskap etablert i Norge, Sverige, Danmark og Estland. Kjernevirksomhet er innsamling, sortering og gjenvinning av avfall fra industri, næringsliv og private. Ragn-Sells er en kjent aktør innen innsamling og gjenvinning av avfall i Haugesund-regionen.

Synergier

Miljøservice Vest AS har gjennom en årrekke levert tjenester innen transport, mottak og behandling av farlig avfall fra kunder i Haugesund regionen.

- Med et sentralt plassert anlegg for mottak og behandling av farlig avfall, nødvendige tillatelser fra myndighetene, og kompetente medarbeidere ser vi store synergier mellom de to selskapene sier Vidar Svenning Olsen, administrerende direktør i Ragn-Sells AS

Bærekraftige løsninger

Ragn-Sells vil, som en av Skandinavias ledende selskaper innen bærekraftig håndtering og gjenvinning av avfall, gjennom oppkjøpet kunne tilby industri og næringsliv i regionen et bredere og bedre tilbud av tjenester. Om vi mener alvor med å skape et bærekraftig samfunn så må vi benytte de ressursene vi har om og om igjen. Dette er vårt mål. I tillegg til stadig økte krav til miljøriktig håndtering og gjenvinning av avfall krever et tettere samarbeid mellom industrien og gjenvinningsselskapene for å finne gode, bærekraftige løsninger.

Ønsket kompetanse

Alle ansatte i Miljøservice Vest AS blir med videre.

- I Miljøservice Vest har vi funnet et selskap bestående av ansatte med betydelig kompetanse og godt omdømme. Dette ønsker vi å bygge videre på, sier Vidar Svenning-Olsen. Vi i Ragn-Sells ser frem til å innlemme Miljøservice Vest i Ragn-Sells familien.