Ragn-Sells partner til Næring for klima.

Ragn-Sells partner til Næring for klima

Samspill mellom næringsliv og kommunen er avgjørende for å gjøre Oslo til en konkurransekraftig by med lavere klimagassutslipp. Ragn-Sells AS signerte denne uken en partneravtale med Næring for klima.

21. nov 2018

Ambisiøse klimamål

Oslo har ambisiøse klimamål. Byen skal kutte utslippene av klimagasser med 36 prosent innen 2020, og redusere utslippene med 95 prosent innen 2030. Dette er ikke noe Oslo kommune klarer alene, kommunen er avhengige av å ha med både næringsliv og befolkning på laget. Ved å signere en klimakontrakt blir bedrifter en del av nettverket Næring for klima, som i dag består av 100 store og små virksomheter i Oslo og omegn.

Ragn-Sells ønsker å være med på å bidra til at Oslo når sine klimamål, dette gjennom konkrete klimatiltak.

Signeringslunsj i Oslo Rådhus

Byråden for miljø og samferdsel, Lan Marie Nguyen Berg, ønsket velkommen til signeringslunsj mandag denne uken. Foruten Ragn-Sells var det syv andre nye partnere som deltok i denne signeringslunsjen: Civitas, Digiplex, Elektroforeningen, Ikea, Isokalk, Mixmove, Ragn-Sells og Selvaag Eiendom.

Bjørn Hoel, administrerende direktør i Ragn-Sells AS og Lan Marie Nguyen Berg, byråden for miljø og samferdsel, under signering av avtalen.

Bjørn Hoel, administrerende direktør i Ragn-Sells AS og Lan Marie Nguyen Berg, byråden for miljø og samferdsel, under signering av avtalen.

- Vi i Ragn-Sells er stolte, ydmyke og gleder oss til å samarbeide med Oslo Kommune mot en nullutslippsby, sier administrerende direktør Bjørn Hoel, som signerte avtalen for Ragn-Sells.

Miljø- og klimaarbeid i Ragn-Sells

Ragn-Sells jobber aktivt for å øke materialgjenvinning i en sirkulær økonomi. I 2017 sørget Ragn-Sells for at cirka 600 000 tonn avfall ble brukt til å erstatte jomfruelige råvarer eller produsere energi, mindre enn 1% gikk til deponi. Ragn-Sells bidrar også til å ta miljøgifter ut av kretsløpet, og er med å sikre at disse stoffene får en forsvarlig sluttbehandling.

- Gjenvinningsindustrien genererer mange transporter og vi må ta ansvar for drive utviklingen fremover, slik at vi kan tilby det som både kundene våre og samfunnet forventer, sier Per Johannessen, direktør for strategi og utvikling i Ragn-Sells.

- Elektriske kjøretøy- og arbeidsmaskiner er blant virkemidlene for å nå våre mål om å redusere utslippene. Det er også arbeidsmiljømessige fordeler, spesielt ved bruk av elektriske maskiner som sorterer og prosesserer. Vår ambisjon er derfor til å øke investeringstakten på elektriske kjøretøy- og maskiner fremover, avslutter Per Johannessen.

Denne 100% elektriske renovasjonsbilen benyttes til rutegående innsamling i Oslo i dag.

Denne 100% elektriske renovasjonsbilen benyttes til rutegående innsamling i Oslo i dag.