Administrerende direktør i Ragn-Sells Norge, Vidar Svenning Olsen.

Nytt nordisk samarbeid rundt fosforutvinning tiltrakk dansk minister

Aktører fra Norge, Sverige og Danmark lanserer nå et felles prosjekt for å resirkulere det verdifulle næringstoffet fosfor. Med teknologien til Ragn-Sells vil fosforholdig slam fra norsk oppdrettsnæring kunne bli utnyttet sammen med avfall fra danske kyllingprodusenter. Danmarks landbruksminister Rasmus Prehn ser et stort potensial i det sirkulære initiativet.

28. jun 2021

Som landbruksminister ønsker jeg at restproduktene i jordbruket skal resirkuleres mest mulig, slik at landbruket bidrar til den grønne overgangen, sier Rasmus Prehn (S), Danmarks minister for mat, jordbruk og fiskeri, i et intervju med den Danske TV-kanalen TV2 i forbindelse med besøket.

Prosjektet- som Prehn besøkte mandag vil i fellesskap løse flere utfordringer landene står overfor. Næringstoffet fosfor er avgjørende i landbruket for å kunne produsere nok mat, men Europa er avhengig av importert fosfor fra gruver i andre deler av verden.

Norsk fiskeoppdrett alene bidrar til at nesten 9 000 tonn fosfor i form av fôrrester og avføring slippes ut i havet hvert år, dette i følge European Environment Agency. Dette tilsvarer en fjerdedel av Danmarks import av fosfor for fremstilling av dyrefor. Det å ta vare på fosforen vil være et stort potensial for en mer bærekraftig industri.

– Hvis vi ønsker å skape et bærekraftig samfunn, må vi begynne å gjenbruke råvarer vi allerede har – spesielt de som vi kan gå tomme for, som for eksempel fosfor. Dette prosjektet har internasjonalt potensiale og det er svært gledelig at tunge jordbruksland som Danmark tar en lederrolle og at den ansvarlige minsteren viser stor interesse for sirkuløre løsninger, sier Anders Kihl, forskings- og utviklingssjef hos Ragn-Sells Group.

Forskings- og utviklingssjef hos Ragn-Sells Group, Anders Kihl. Foto: Ragn-Sells

Forskings- og utviklingssjef hos Ragn-Sells Group, Anders Kihl. Foto: Ragn-Sells

Fra aske til fosfor

Prosjektet er basert på Ash2Phos-teknologi, en patentert metode for utvinning av fosfor fra aske, utviklet av Ragn-Sells sitt innovasjonsselskap EasyMining. Samarbeidet innebærer at fosforrikt slam fra norsk fiskeoppdrett samles opp og blir irvaretatt av biogassselskapet GrønGas i danske Hjørring, der det råtnes for å utvinne energi i form av biogass. Restene, der fosforet finnes, blandes deretter med opdrettsavfall fra kyllingoppdretteren Danhatch, som også inneholder store mengder av det verdifulle næringsstoffet. Etter at blandingen brennes i et ordinært avfallsforberenningsanlegg, sendes asken til EasyMining i Sverige hvor mer enn 90 prosent av fosforet ekstraheres mens uønskede stoffer fjernes.

Ragn-Sells ble nylig tildelt 51 millioner SEK fra Klimatklivet, Sveriges satsning på innovasjon som reduserer klimautslipp, for å bygge et anlegg for gjenvinning av fosfor i Helsingborg. Målet med forsøket i Hjørring er på sikt å kunne gjenvinne fosfor i stor skala i Helsingborg-fabrikken, der prosessen med å skaffe nødvendige tillatelser nå pågår.

Bred allianse for bærekraft

– EU kommisjonen er krystallklare på at vi må finne nye sirkulære og bærekraftige måter å forsyne landbruket med fosfor på, og samtidig beskytte havene våre. Vi er glade for at Sverige, Norge og Danmark ser fordelene med teknologien vår og ser frem til å utvikle løsninger i stor skala for en av Norges viktigste næringer, sier Anders Kihl.

Bak det nordiske samarbeidet står Ragn-Sells og EasyMining, Affaldsselskabet AVV, GrønGas, Danhatch, Biomass.dk, gården Asdal Hovedgaard og Hjørring kommune nord på Jylland. Aalbord Universitet og konsulentselskapet SEGES deltar som kunnskapspartnere.

Fakta: Ash2Phos

Ragn-Sells heleide innovasjonsselskap EasyMining har utviklet ash2Phos-teknologien, som trekker ut over 90 prosent av fosforet fra asken fra brent kloakkslam. Samtidig fjernes nesten alle forurensninger slik at produktet er det reneste fosforet på markedet. Ragn-Sells ble nylig tildelt 51 millioner svenske kroner fra Klimatklivet, Sveriges satsing på innovasjon som reduserer klimautslippene. Dette for å bygge et fosforgjenvinningsanlegg i Helsingborg.

Fakta: Fosfor

Elementet fosfor, med kjemisk betegnelse P, er inkludert i mineralgjødsel og er nødvendig for produksjon av landbruksmat. Norge og Europa er avhengige av import, hovedsakelig fra Marokko (Vest-Sahara), Kina og Russland. Fosfor i dag kommer fra fosfat malm som er utvunnet i gruver.