Innføring av ekstraordinært oljetillegg på transport av avfall.

Innføring av ekstraordinært oljetillegg på transport av avfall

Konflikten mellom Russland og Ukraina fører til store utslag og svingninger i energiprisene. Som følge av utviklingen ser Ragn-Sells seg nødt til å innføre et ekstraordinært oljetillegg med umiddelbar virkning, senest fredag 18.03.2022.

15 mar 2022

Drivstoff står for over 20% av Ragn-Sells sine kostnader tilknyttet transport og logistikk. Prisen på diesel har økt med over 20% av snittpriser desember 2021. Nullpunktet er snittpriser per desember 2021.

Oljetillegg av 6 % vil gjelde all transport av avfall fra senest 18.03.2022. Prisendringene er basert på snitt av prisøkning på diesel fra januar 2022 til uke 10 mars 2022. Ragn-Sells benytter seg av snittpriser fra St1 Norge AS. Oljetillegget vil justeres månedlig og vil bli fjernet så snart drivstoff og energipriser normaliseres.

Kontakt oss ved spørsmål

Ragn-Sells har mulighet via våre avtaler med kunder å kunne justere priser ved ekstraordinære omstendigheter. Dette ser vi oss nødt til å gjøre da nåsituasjonen tilsier dette. Har du spørsmål i sakens anledning ta kontakt med din salgsrådgiver eller vårt kundesenter.

Vi vil på forhånd takke for forståelsen for endringen som er vedtatt, vi skal være de første til å fjerne oljetillegget når drivstoff og energipriser normaliseres.