Innføring av ekstraordinært oljetillegg på transport av avfall

Innføring av ekstraordinært oljetillegg på transport av avfall

Konflikten mellom Russland og Ukraina fører til store utslag og svingninger i energiprisene. Som følge av utviklingen ser Ragn-Sells seg nødt til å innføre et ekstraordinært oljetillegg med umiddelbar virkning, senest fredag 18.03.2022.

15. mar 2022

Drivstoff står for over 20% av Ragn-Sells sine kostnader tilknyttet transport og logistikk. Prisen på diesel har økt med over 20% av snittpriser desember 2021. Nullpunktet er snittpriser per desember 2021.

Oljetillegg vil gjelde all transport av avfall fra senest 18.03.2022. Prisendringene er basert på snitt av prisøkning på diesel fra januar 2022 til uke 10 mars 2022. Ragn-Sells benytter seg av snittpriser fra St1 Norge AS. Oljetillegget vil justeres månedlig og vil bli fjernet så snart drivstoff og energipriser normaliseres.

Kontakt oss ved spørsmål

Ragn-Sells har mulighet via våre avtaler med kunder å kunne justere priser ved ekstraordinære omstendigheter. Dette ser vi oss nødt til å gjøre da nåsituasjonen tilsier dette. Har du spørsmål i sakens anledning ta kontakt med din salgsrådgiver eller vårt kundesenter.

Vi vil på forhånd takke for forståelsen for endringen som er vedtatt, vi skal være de første til å fjerne oljetillegget når drivstoff og energipriser normaliseres.

Kontakt Ragn-Sells kundesenter

Kontakt oss

Her finner du kontaktinformasjon til vårt kundesenter.