Ragn-Sells eide NC Miljø i Danmark er et av de første selskapene til å resirkulere plast fra organisk avfall.

Resirkulerer plast fra organisk avfall

Ragn-Sells eide NC Miljø i Danmark er et av de første selskapene til å resirkulere plast fra organisk avfall.

29. apr 2019

Gjennom avansert sortering og en banebrytende vasketeknikk, kan den sorterte plasten gjenbrukes som råstoff i form av pellets, i stedet for å forbrennes. Dagligvarekjeden Netto er den første til å bruke resirkulert plast, takket være den nye teknologien kan de tilby sirkulære avfallsekker som er laget av plast fra selskapets eget organiske avfall.

For tre år siden kjøpte Ragn-Sells i Danmark selskapet NC Miljø. De spesialiserer seg på organisk avfall.

- I dag er vi den største i Skandinavia på håndtering av organisk avfall, cirka 80 000 tonn i året. NC Miljø mottar matavfall og organisk avfall fra husholdninger, servicesektoren og fra dagligvarebutikker, sier Massimo Forti, administrerende direktør i Ragn-Sells Danmark.

For to år siden ble det initiert samarbeid med flere kunder med mål om å materialgjenvinne mer av det organiske avfallet.

- Vi lovet oss selv og våre kunder at vi ikke bare ville være i stand til å gjøre bruk av organisk avfall, som blir biogass, men også kunne resirkulere emballasjen. Det som er unikt med vår teknologi er at vi kan separere det organiske avfallet fra emballasjen i behandlingsprosessen, for så å ta ut de forskjellige fraksjonene slik at de kan resirkuleres, sier Kenneth Kaasgaard, salgssjef i Ragn-Sells Danmark.

Ny teknologi for å vaske plast

I utgangspunktet er alt organisk avfall som NC Miljø mottar, emballert med alle typer plastemballasje, papir, glass eller metall. Disse fraksjonene blir separert i behandlingsprosessen. Materialer som glass og metall har allerede sirkulære løsninger. De cirka 3000 tonnene med plast som blir separert hvert år i prosessen, har tidligere gått til forbrenning, og har dermed ikke vært en del av det som kan materialgjenvinnes.

- Da vi startet denne reisen med våre kunder, var målet å kunne fjerne plast fra organisk avfall, vaske det for så å materialgjenvinne, noe som aldri tidligere har blitt gjort. Det viste seg å være en stor utfordring. Tidligere har det ikke vært mulig å gjenvinne plastemballasjen fordi den har vært forurenset med organisk avfall. Dette til tross for at plast fra organisk avfall er av høy kvalitet, fordi maten er pakket med jomfruelig plastråvare. Det vi nå har gjort er å utvikle en ny teknologi for å vaske plasten, slik at vi får en ren plastfraksjon som det går an å lage nye produkter av, sier Massimo Forti.

Blir «ny» råvare

For å få plasten så ren at det kan bli til nye produkter, startet vi et samarbeid med Dansk Avfallsminimering, som utviklet ytterligere trinn i vaskeprosessen.

– Plasten deles, vaskes og sorteres i flere ulike stadier uten behov for ekstern varme, med minimalt vannforbruk for å holde kostnadene og CO2-utslippene lave. Denne teknikken gjør plasten så ren at vi kan bruke den igjen, fortsetter Kenneth Kaasgaard.

I neste trinn blir det produsert pellets av plasten slik at den kan gjenbrukes som råstoff. Målet med dette er å kunne materialgjenvinne plasten til nye produkter i stedet for å forbrenne brukt plast.

Pellets som skal benyttes til produksjon av nye produkter under produksjon.

Pellets som skal benyttes til produksjon av nye produkter under produksjon.

Suksess for søppelsekker med resirkulert plast

- Sirkelen er nå lukket, og dette er en stor suksess også for Netto. Søppelsekkene de selger har blitt godt mottatt i markedet. Nå ser vi på hvilke andre produkter vi kan lage av pelletsene. Samarbeid mellom selskaper på tvers av bransjer er nøkkelen til suksess, sier Kaasgaard.

Ragn-Sells Danmark og NC Miljø er nå i samtaler med andre selskaper som kan være interesserte i å bruke resirkulert plast.

- Det er mange utfordringer tilknyttet prosessen. Selv om vi kan samle, sortere, vaske og materialgjenvinne plast, må vi få muligheter til å selge dette som råvare. Av den grunn er det viktig å inkludere politikere, samfunn og designere. De må forstå viktigheten av å bruke resirkulert plast i nye produkter, enten 100 prosent, eller sammen med jomfruelige materialer, konkluderer Kenneth Kaasgaard.

Netto sine avfallssekker er gjenvunnet fra plast som har vært emballasje på organisk avfall.

Netto sine avfallssekker er gjenvunnet fra plast som har vært emballasje på organisk avfall.