Ragn-Sells konsernet satser stort på ressursgjenvinning fra flygeaske i Sverige

Ragn-Sells satser stort på ressursgjenvinning fra flygeaske i Sverige

Ragn-Sells AB investerer 600 millioner svenske kroner i et nytt anlegg for behandling av flygeaske fra avfallsforbrenning, med sin patenterte teknologi Ash2Salt. Byggestart er planlagt til april 2020, og byggeprosessen beregnes å ta cirka 2 år. Initiativet er et av de største noensinne innen resirkulering og materialgjenvinning i Sverige.

21. feb 2020

– Mange kommuner får varme og strøm ved å brenne avfall, men den giftige flygeasken som oppstår er et stort problem. I fremtiden vil vi tilby en sirkulær løsning som utnytter verdifulle ressurser i asken, samtidig som miljøgiftene fjernes fra kretsløpet, sier Lars Lindén, administrerende direktør i Ragn-Sells AB.

Vil få stor kapasitet

Bare i Sverige produseres 300.000 tonn flygeaske hvert år når syv millioner tonn avfall energigjenvinnes for å gi fjernvarme og elektrisitet. Asken inneholder verdifulle ressurser som kalium, et viktig næringsstoff for mineralgjødsel.

I dag sender svenske kommuner cirka 150.000 tonn flygeaske i året til Norge, hvor det deponeres i et lukket kalksteinsbrudd på Langøya i Oslofjorden. Det betyr at de verdifulle stoffene i asken ikke utnyttes og går til spille. Det antas også at Langøya-bruddet i løpet av få år vil bli fylt og stengt.

Med Ash2Salt, et verdenspatent produsert av Ragn-Sells sitt innovasjonsselskap EasyMining, kan de verdifulle stoffene i asken i stedet dras nytte av.

– Dette satsningsområdet er en av de største investeringene som er gjort vedrørende resirkulering og materialgjenvinning i Sverige. Innen tre år har vi kapasitet til å håndtere halvparten av all flygeaske fra avfall som energigjenvinnes i Sverige, sier Mikael Hedström, administrerende direktør i Ragn-Sells Treatment & Detox.

Trekker ut tre salter

Ash2Salt-teknologien trekker ut tre salter som kan selges på råvaremarkedet: kaliumklorid, natriumklorid og kalsiumklorid.

Kaliumklorid er et viktig plantenæringsstoff som er viktig i gjødselproduksjon. Natriumklorid, eller vanlig saltvann, er et viktig råstoff for mange kjemiske næringer, og kalsiumklorid kan for eksempel brukes til glid- og støvkontroll på veier.

- Sverige bør ikke sende flygeaske, som er full av både verdifulle råvarer og miljøtoksiner, til gruvehull i utlandet. Vår løsning gjør det mulig for svenske energiprodusenter å få asken håndtert i Sverige, på en måte som både utnytter en rekke ressurser og fjerner giftstoffene, fortsetter Mikael Hedström.

Det nye anlegget bygges ved Ragn-Sells sitt anlegg på Högbytorp i Bro utenfor Stockholm. Byggestart er planlagt til midten av april, og byggetiden er anslått til om lag to år.

Fakta: Ash2Salt

Når røykgasser renses i avfallsforbrenning, dannes flygeaske, et farlig avfall med høye nivåer av blant annet tungmetaller og klorider. Ash2Salt-prosessen hvitvasker flygeasken og tre kommersielle salter ekstraheres fra vaskevæsken: natriumklorid, kaliumklorid og kalsiumklorid.

Askerester som gjenstår etter behandling med Ash2Salt er ikke lenger farlig avfall, da store mengder miljøtoksiner er separert. Derfor trenger ikke restene lagres på spesielle deponier for farlig avfall, og det totale deponibehovet reduseres.