Ragn-Sells inviterte onsdag den 10. mai til rundebordskonferanse omhandlende sirkulær økonomi i bygg og anlegg sektoren.

Rundebordkonferanse i Oslo - sirkularitet i byggebransjen

Ragn-Sells inviterte onsdag den 10. mai til rundebordskonferanse omhandlende sirkulær økonomi innen bygg og anlegg. Vi er godt fornøyde med både oppmøte og engasjement.

10. mai 2023

I perioden mars til mai 2023 har det blitt gjennomført og skal gjennonføres tilsvarende konferanser for bygg- og anleggbransjen i både Malmø, København, Stockholm, Borlänge og Tallin.

Odd Anders Amdahl som er leder for HMS, miljø og kompetanse i ØM Fjeld AS forteller om entreprenørens tilnærming til gjenbruk og ombruk. Foto: Ragn-Sells

Den robuste og moderne komprimatorbilen med kran bak Kai Lauritzen går på ren biogass. Foto: Benjamin A. Ward

Sentrale aktører i bransjen stod på talerlisten

Introduksjon
Eli Jacobsen, Leder av Innovation Management i Ragn-Sells Group
Jon Lille-Schulstad, Direktør Forretningsutvikling i Ragn-Sells AS

Innovasjon & Teknologi
Omtre AS: Fra problem til potensiale – Sirkulær økonomi for trematerialer
Resirqel AS: Ombruk – hvilke gevinster kan man oppnå?

Forretningsutvikling & finansiering
ØM Fjeld AS: Entreprenørens tilnærming til gjenbruk og ombruk
Kesko Norge AS (Byggmakker/ Onninen): Byggematerialenes rolle for bærekraft
Saint Gobain Byggevarer AS: Veien mot karbonnøytrale byggevarer

Politikk & lovgivning
Pär Larshans, Ragn-Sells Group: Blokkerer lovgivningen for sirkulære materialstrømmer?
Runar Bålsrud, Avfall Norge: Politisk og regulatorisk backing av omstillingen til en sirkulær økonomi

Debatt
Hvordan kan man fremme ombruk og bruk av resirkulerte materialer i nybygg og renoveringsprosjekter? Hvordan kan man inkludere gevinstene ved ombruk og resirkulering av byggematerialer i livssyklusberegninger med valide og transparente data?

Vi takker alle de for oppmøte, godt engasjement og gode bidrag.