Hos Ragn-Sells avdeling i Bergen sørger en dansk skrukomprimator for at norske fiskekasser gjenvinnes til nytt materiale og går inn i sirkulærøkonomien.

Her får fiskekassene av EPS nytt liv

Hos Ragn-Sells avdeling i Bergen sørger en dansk skrukomprimator for at norske fiskekasser gjenvinnes til nytt materiale og blir en del av den sirkulære økonomien.

08. sep 2020

- Fiskekassene er laget av et materiale som kalles EPS, et plastprodukt med over femti års nedbrytningstid. Havner det i naturen sørger vinden kjapt for å spre det til sjøs. Ofte blir slike produkter brent, men med denne maskinen er det mulig å gjenvinne fiskekassene, forteller Tomas Nesse, driftsleder ved Ragn-Sells Bergen.

Maskinen han snakker om er danskprodusert og heter Runi Skrukomprimator. Siden mai 2018 har den stått for resirkuleringen av fiskekasser på avfallssenteret i Rådal, litt sør for Bergen.

Fakta: Runi skrukomprimator er designet med innkasttrakt spesielt utviklet for manuell mating av fiskekasser. Maskinen komprimerer omtrent 110 fiskekasser med lokk i timen.

Blir smeltet om til kuber

- Under produksjonen blir fiskekassene kvernet opp og blåst inn i en silo. Fra siloen går det kvernede materialet til en skru som presser EPS`en sammen. Slik smelter det hele sammen til små kuber som blir lastet på paller for salg, forklarer Nesse.

En gjennomsnittlig fiskekasse veier i snitt rundt 600 gram, noe som betyr at det går omtrent 1 666 kasser per tonn.

- Når vi har mellom 15 til 20 tonn ferdigpresset EPS, kjører vi det ut. 15 tonn tilsvarer i underkant av 25 000 fiskekasser, fortsetter han.

Og for deg som er glad i å regne – og lurer på om vi produserer mye fisk i Norge:

- Hittil i år har vi sendt ut 103 tonn ferdigpresset EPS.

Bedre miljø – og flere arbeidsplasser

Alternativet til gjenvinning er å brenne EPS`en – og produsere ny. Tomas Nesse forteller at miljøgevinsten ved å bruke skrukomprimatoren er stor:

- EPS har lav vekt og stort volum. Ved å kverne det opp og presse det sammen i kuber, er det mye større tonnasje som blir fraktet ut per bil, som igjen sparer miljøet.

Fakta: EPS (Ekspandert polystyren) består av 98 prosent luft og to prosent polystyren, og er et robust og lett material.

- Vår EPS blir til nye materialer og går inn i sirkulære økonomien. I tillegg generer dette arbeidsplasser her hos oss, og våre ansatte er bevisste på hvordan de skal bruke maskinen for å få et best mulig produkt, avslutter driftssjefen.