Ny grønn storsatsning skal etablere en helsirkulær verdikjede for tre

Ny grønn storsatsning skal etablere en helsirkulær verdikjede for tre

SirkTRE skal løfte treindustrien og byggenæringen mot det helsirkulære, grønne skiftet ved å sørge for at returtre ombrukes i byggeprosjekter og inngår som råstoff i dagens treindustri. Prosjektet finansieres gjennom ordningen Grønn plattform.

06. sep 2021


- Ragn-Sells AS er stolt partner til SirkTRE. Dette samarbeidsprosjektet skal også bidra til å utvikle nye løsninger for innsamling, sortering, økt ombruk og materialgjenvinning av returtre, sier Per J. Johannessen, plan- og strategisjef i Ragn-Sells.

Samarbeid for ombruk og gjenvinning av returtre

I Norge er mengden returtre omtrent like stor som mengden tre som inngår i byggeprosjekter. Det meste av returtre flises opp til energigjenvinning. I SirkTRE skal skogeiere, treindustri, arkitekter, rådgivere, entreprenører, avfall- og gjenvinningsaktører, eiendomsbesittere og -utviklere, forskningsinstitusjoner og standardiseringsorgan sørge for ombruk og gjenvinning av returtre.

Målet til SirkTRE er å utnytte 250.000 kubikkmeter av Norges treavfall innen 2024, tilsvarende 100.000 tonn, og 1 million kubikkmeter innen 2030. SirkTRE vil bidra med et klimakutt på 0,5 millioner tonn CO2 årlig innen 2024, og to millioner tonn CO2 årlig innen 2030. I 2030 tilsvarer dette en reduksjon på rundt fire prosent av nasjonale utslipp i forhold til 1990-nivå. Dette inkluderer lagringseffekten av biogent karbon i tre, som utgjør vel 1/3 av klimakuttet.

Det treårige prosjektet SirkTRE har et totalbudsjett på over 180 millioner NOK, der støtten fra Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA gjennom ordningen Grønn plattform utgjør over 105 millioner NOK. SirkTRE har oppstart i januar 2022.

Prosjektet blir ledet av OMTRE, mens NIBIO leder forskningsdelen circWOOD. Flere bedrifter og industri bidrar med en betydelig egeninnsats for å utløse nødvendig forskning og innovasjon. Initiativtaker til prosjektet er Norwegian Wood Cluster (NWC).

I tillegg til innovasjonssenteret sirkINN og forsknings- og kompetanseprosjektet circWOOD ledet av NIBIO, er sirkTRE bygget opp av fire delprosjekter. Disse er: SirkHELTRE som skal ha fokus på ombruk av heltrebaserte løsninger, SirkRESSURS der hovedfokuset er redusert ressursbruk, SirkREAL for realisering av prosjekter med sirkulære treprodukter, løsninger og design for ombruk, og SirkTEK der ny teknologi med ny digital produksjon skal utvikles.

Ordningen Grønn plattform finansierer helhetlige prosjekter innen grønn omstilling med «Omstillingsmilliarden» som ble bevilget av Stortinget i 2020. Ambisjonen er å bidra til vesentlige forbedringer i teknologier, prosesser, produkter og tjenester, som gir positive effekter for klima og miljø.