Anmodning om snømåking og strøing
Vi frir til våre kunder når det gjelder snømåking og strøing, og ber om at containere og beholdere måkes fri for snø.

Anmodning om snømåking og strøing

Det har den siste tiden kommet snø flere steder i landet. Andre steder har mildvær skapt glatte forhold. I den forbindelse ønsker Ragn-Sells å minimalisere forsinkelser og forebygge personskader. For å få til dette er vi avhengige av å få med alle våre kunder på laget når det gjelder måking av snø og strøing.

07 des 2022

- Det er spesielt viktig at komprimatorer og lukkede containere blir måket på taket, hvis ikke så kan de i verste fall bli stående igjen på grunn av trafikksikkerheten, sier Bård Eithun, transportleder ved Ragn-Sells sin avdeling på Lørenskog.

Snømåking er avgjørende

Etter kraftige snøfall er det lett å glemme snørydding av og rundt de grønne glitrende containerne og beholderne som står der og  gjør jobben sin, dag ut og dag inn. De trenger litt ekstra kjærlighet på vinteren, av flere årsaker:

  • Dersom en container eller beholder er måket inne kommer vi ikke til med våre kjøretøy og vårt mannskap
  • Lukkede containere og komprimatorer med mye snø på taket kan ikke transporteres av hensyn til trafikksikkerhet
  • I mange tilfeller vanskeliggjør mye snø på og rundt containere og beholdere avfallshåndteringen for dine ansatte
  • En snøfri og lykkelig container er en effektiv container

Saken fortsetter under bildet.

Komprimatorer og lukkede containere som ikke blir måket på taket, kan i verste fall bli stående igjen på grunn av trafikksikkerheten. Komprimatorer og lukkede containere som ikke blir måket på taket, kan i verste fall bli stående igjen på grunn av trafikksikkerheten.

Is, snø og strøing

For å hindre leie fallulykker ber vi alle våre kunder om å ha et ekstra fokus på snømåking og strøing frem til beholdere, eller dører til avfallsrom der vårt mannskap ferdes. Dette sikrer fri og trygg ankomst.

- Alle undersøkelser og sunn fornuft viser at systematisk snørydding, og god strøing forebygger fallulykker, legger avdelingsleder Morten Bekkelien ved Ragn-Sells Gardermoen til med et glimt i øyet.