Lokale forsinkelser på grunn av vær og føre

Lokale forsinkelser på grunn av føre

Det har den siste tiden kommet mye snø og regn flere steder i landet, dette fører dessverre til lokale forsinkelser. I den forbindelse ønsker Ragn-Sells å minimalisere forsinkelser og å forebygge personskader. For å få til dette er vi avhengige av å få med alle våre kunder på laget når det gjelder måking av snø, fjerning av overvann og strøing.

22. jan 2024

- Det er spesielt viktig at komprimatorer og lukkede containere blir måket på taket, hvis ikke så kan de i verste fall bli stående igjen på grunn av trafikksikkerheten, sier Bård Eithun, transportleder ved Ragn-Sells sin avdeling på Lørenskog.

Tiltak for å begrense forsinkelser

Enkelte steder vil det dessverre være store forsinkelser de neste dagene, på grunn av vær og føre. Under utfordrende værforhold er det lett å glemme snørydding og strøing rundt de grønne glitrende containerne og beholderne som står der og  gjør jobben sin, dag ut og dag inn. De trenger litt ekstra kjærlighet om vinteren, av flere årsaker:

  • Dersom en container eller beholder er måket inne eller det er svært glatt i området kommer vi ikke til med våre kjøretøy og vårt mannskap
  • Lukkede containere og komprimatorer med mye snø på taket kan ikke transporteres av hensyn til trafikksikkerhet
  • I mange tilfeller vanskeliggjør mye snø på og rundt containere og beholdere avfallshåndteringen for dine ansatte
  • En snøfri og lykkelig container er en effektiv container

Artikkelen fortsetter nedenfor bildet.

Komprimatorer og lukkede containere som ikke blir måket på taket, kan i verste fall bli stående igjen på grunn av trafikksikkerheten.

Komprimatorer og lukkede containere som ikke blir måket på taket, kan i verste fall bli stående igjen på grunn av trafikksikkerheten.

Is, snø og strøing

For å hindre fallulykker ber vi alle våre kunder om å ha et ekstra fokus på snømåking og strøing frem til beholdere, eller dører til avfallsrom der vårt mannskap ferdes. Dette sikrer fri og trygg ankomst.

- Alle undersøkelser og sunn fornuft viser at systematisk snørydding, og god strøing forebygger fallulykker. Vi anbefaler kontinuerlig snørydding og strøing, ikke vent til uværet har gitt seg, legger avdelingsleder Morten Bekkelien ved Ragn-Sells Gardermoen og Hamar til med et glimt i øyet.