Fra 1. januar 2023 innføres strengere krav til sortering av avfall.
Fra 1. januar 2023 innføres strengere krav til sortering av avfall. Foto: Ragn-Sells

Strengere krav til avfallssortering fra 1. januar 2023

Fra 1. januar 2023 skal mat- og plastavfall fra alle husholdninger over hele landet sorteres ut. Det skal også husholdningslignende avfall fra næringslivet.

04 okt 2022

Løsninger og rådgivning for håndtering av plast- og matavfall

Mye av avfallet vårt er en ressurs som vi kan bruke om igjen. I 2035 skal vi materialgjenvinne eller gjøre klart for ombruk hele 65 prosent av avfallet vårt, det være seg husholdnings- eller næringsavfall. Matavfallet kan for eksempel bli til biogass og gjødsel, og plasten kan vi bruke om igjen.

Innføringen av de nye kravene innebærer at andelen plastavfall fra husholdning- og næringsavfall som materialgjenvinnes, øker fra 23 prosent i 2016 til 52 prosent i 2035.

For bioavfall som matavfall og hageavfall, blir økningen fra 47 prosent i dag til 71 prosent i 2035, viser anslag man har gjort.

Det vil også bli stilt krav om kildesortering og utsorteringsgrad for kommunene. I 2035 må alle kommuner ha en utsorteringsgrad på 70 prosent for både plastavfall og matavfall.

På Lovdata.no finner du den nye forskriften

Endrer også emballasjeregler

Det er også vedtatt endringer i emballasjeavfallsregelverket som vil tre i kraft straks. Det er avfallsforskriftens kapittel 6 om retursystemer for emballasje til drikkevarer, og kapittel 7 om emballasjeavfall som nå blir endret. Mer emballasjeavfall, særlig plastemballasje, må materialgjenvinnes.

Innen 2030 skal vi materialgjenvinne 70 prosent av all emballasje. Plastemballasjen utgjør en stor del av avfallet fra husholdningene.

Fra 1. januar gjelder nye, omfattende utsorteringskrav fra både plast- og matavfall og hage- og parkavfall. Kort fortalt innebærer kravene at disse avfallstypene skal utsorteres over hele landet.

Noen kommuner oppfyller allerede kravene, mens andre nå har et halvår på seg på å få nye utsorteringsrutiner på plass. Det samme gjelder for næringslivet.

Trenger din bedrift eller organisasjon hjelp til å forbedre kildesorteringen eller har spørsmål i forbindelse med dette, ikke nøl med å ta kontakt med din salgsrådgiver i Ragn-Sells.

Kilde: Avfall Norge