Hauger av aske i Estland kan omdannes til CO2-negativt fyllstoff for vinylgulv gjennom et samarbeid mellom Tarkett og Ragn-Sells.

Ragn-Sells og Tarkett med nytt samarbeid

Miljøselskapet Ragn-Sells og den verdensledende gulvprodusenten Tarkett samarbeider om å utvikle fyllstoffer for gulv med aske fra energiproduksjon. Ved å bruke asken og innsamlet karbondioksid som råvarer til fyllstoffet, binder prosessen mer karbondioksid enn den vil avgi.

12. okt 2021

– Dagens samfunn er basert på et forbruk av naturressurser, Ragn-Sells jobber hele tiden for å få flere materialer og ressurser inn i et kretsløp. Dette krever samarbeid med andre aktører. Tarkett er et utmerket eksempel på et selskap som deler vår visjon, vi gleder oss veldig til å utvikle samarbeidet vårt, sier Pär Larshans, bærekraftssjef i Ragn-Sells.

Ragn-Sells og Tarkett har signert en intensjonsavtale vedrørende samarbeidet.
Gjennom Ragn-Sells sin unike teknologi brukes aske fra energiutvinning i Estland sammen med innsamlet karbondioksid som råvare for å produsere et materiale som heter PCC. PCC er et kalsiumkarbonat som brukes i store volumer i mange bransjer, blant annet som fyllstoff i Tarkett sine gulv.

Bruken av karbondioksid og eksisterende aske i stedet for jomfruelige råvarer betyr at PCC-produktet blir karbon-negativt. Dette binder dermed mer CO2 enn produksjonen avgir. I Estland har 600 millioner tonn aske blittb deponert gjennom flere tiår med energiproduksjon, noe som representerer et svært stort potensial for produksjon, som igjen er med på å motvirke klimaendringene.

Langsiktig samarbeid for klima på tvers av land

– Dette prosjektet gir oss muligheten til å produsere gulv med råvarer som bidrar til å sanere miljøet i Estland, samtidig som man binder karbondioksid. Som et resultat vil vinylgulvene våre ha et lavere karbonavtrykk og en økt mengde resirkulert innhold. Dette er akkurat den typen innovativt og langsiktig samarbeid som vi tror vil bane vei for et sirkulært og karbonnøytralt samfunn, sier Arnaud Marquis, group Sustainability Officer i Tarkett.

Nesten halvparten av verdens klimautslipp kommer fra produksjon og forbruk av varer, mat og infrastruktur, fordi produsentene er avhengige av jomfruelige råvarer. Karbonavtrykket til Ragn-Sells og Tarketts PCC-materiale beregnes til minus 0,4 kilo CO2-ekvivalenter per kilo materiale.

Ragn-Sells og Tarkett har samme langsiktige engasjement:

– Vi ønsker å drive overgangen til et samfunn bygget på en sirkulær tankegang ved å utvikle og bruke bærekraftige løsninger som motvirker klimautslipp og beskytter miljøet, avslutter Pär Larshans.

Fotnoter

IPCC Femte evalueringsrapport (AR5) og Material Economics analyse "“Completing the picture – How the Circular Economy Tackles Climate Change”.

Et karbonnegativt PCC-produkt og Oil Shale Ash-prosjektet: Det såkalte Oil Shale Ash-prosjektet tar sikte på å produsere ren, karbonnegativt PCC fra deponert aske skapt i forbindelse med forbrenning av oljeskiferstein. Denne typen aske er et resultat av energiproduksjonen fra de siste 50 årene i Estland.

Dette er en klimanøytral produksjonsprosess som innebærer

  • Minimale utslipp – Ragn-Sells produksjonsprosess vil foregå innenfor et lukket system som forhindrer utslipp. For å minimere utslippene fra transport, vil askehaugene og produksjonsanlegget ligge tett sammen.
  • Vanngjenvinning – Vann sirkulerer i et lukket "Zero Liquid Discharge System" og kan derfor brukes om og om igjen.
  • Rester – Produksjonen av rent kalsiumkarbonat vil resultere i rester som inneholder silikoner og magnesium. Disse kan gjenbrukes til andre formål.

Karbonavtrykk fra kalsiumkarbonat i Tarketts produksjon

Kalsiumkarbonatet som i dag brukes som fyllstoff i Tarketts produksjon har allerede et lavt karbonavtrykk på 0,006 kg karbondioksidekvivalent (CO2e) per kg (Cradle-to-gate).

Kalsiumkarbonat produsert av Ragn-Sells anslås å generere et karbonavtrykk på minus 0,4 kg CO2-ekvivalenter (CO2e) per kg (Cradle-to-gate).

Om Ragn-Sells

Miljøselskapet Ragn-Sells omdanner avfall til rene råvarer slik at det kan brukes om og om igjen. Ragn-Sells er en pådriver hva gjelder overgangen til en sirkulær økonomi gjennom løsninger som reduserer andre aktørers miljø- og klimapåvirkning.

Ragn-Sells ønsker å være et levende bevis på at forretninger og omtanke for planeten kan gå hånd i hånd. Ragn-Sells er et privat, familieeid konsernselskap, grunnlagt i 1881. Selskapets virksomhet er fordelt på fem land og består av 2300 ansatte. I 2020 utgjorde Ragn-Sells salg SEK 6,6 milliarder.

Om Tarkett

Tarkett har produsert gulv i Sverige siden 1886 og markedsfører i dag gulv- og veggmaterialer for både hjemmemiljø samt design og funksjonelle løsninger for offentlige miljøer. Med 33 produksjonsenheter og 12 000 ansatte er Tarkett en av de største gulvprodusentene i verden. I 2020 omsatte selskapet for 2,6 MRD Euro, og hver dag selges 1,3 millioner kvm Tarkett-gulv til kunder i over 100 land. Produktporteføljen omfatter tre-, vinyl-, linoleum-, laminat- og tekstilgulv.

Tarkett arbeider langsiktig og strategisk for å redusere ressursabstraksjon og klimapåvirkning gjennom sirkulære løsninger, basert på prinsippene Cradle to Cradle® og filosofien Tarkett Human-Conscious Design™. Målet er å skape en positiv innvirkning på folks innemiljø og på planeten vår.