Ragn-Sells og Trident Juncture 2018
Ragn-Sells mobiliserer for å kunne håndtere avfallet under øvelsen på en knirkefri måte.

Ragn-Sells og Trident Juncture 2018

Forkortet TRJE18, er en NATO-ledet militærøvelse som arrangeres i oktober og november 2018. Det er den største NATO-øvelsen i Norge siden den kalde krigens opphør.

01 nov 2018

Ønsker du å følge med på hva vi jobber med? Meld deg på vårt nyhetsbrev her.

Øvelsen finner i hovedsak sted i Trøndelag, Møre og Romsdal, Østfold, Oppland og Hedmark, samt luft- og sjøområder i Sverige og Finland. NATO oppgir at øvelsen samler rundt 50 000 deltakere, 250 luftfartøyer, 65 skip og 10 000 landkjøretøyer fra 31 nasjoner.

Samarbeid med næringsliv

Ifølge Forsvaret har NATO og Forsvaret inngått kontrakter for rundt 1,5 milliarder kroner med norsk næringsliv i forbindelse med øvelsen. Det etableres rundt 35 000 senger, serveres 1,8 millioner måltider og leveres 4,6 millioner flasker med vann. Det vaskes 660 000 kilo med klær under øvelsen.

Dette genererer forskjellig type avfall og det er her Ragn-Sells AS kommer inn i bildet for de nordligste operasjonene. Det er andre gang Ragn-Sells er involvert i denne øvelsen. Første gang var i 2016, men Forsvarsbygg har vært en kunde av Ragn-Sells helt siden 2005.

Krevende oppdrag

- For Norge blir øvelsen en test på hvordan landet klarer å ta imot og håndtere store militærstyrker og militært utstyr fra en rekke land. Øvelsen skal også teste det revitaliserte norske totalforsvaret – Norges samlede militære og sivile ressurser som skal brukes for å forebygge og håndtere kriser og konflikter. Dette er det svært spennende for oss å få være med på da vi også får testet oss selv i pressede situasjoner, sier Geir Høvik, Salgssjef i Ragn-Sells.

Saken fortsetter under bildet.

Ragn-Sells har en komprimatorbil som kjører eksklusivt for denne øvelsen, den kjører døgnet rundt 7 dager i uken frem til månedsskiftet november/desember. Ragn-Sells har en komprimatorbil som kjører eksklusivt for denne øvelsen, den kjører døgnet rundt 7 dager i uken frem til månedsskiftet november/desember.

Ragn-Sells har ansvaret for alle typer avfall i Midt-Norge, fra Røros i sør til Namsos i nord. Dette omfatter mer enn 50 faste samt noen mobile lokasjoner. Det er mye utstyr som skal ut til øvelsene. Det er satt ut cirka 110 containere, cirka 100 beholdere og 15 Farlig Avfall skap, samt fat og utstyr til medisinsk avfall.

Avfallshåndtering døgnet rundt

- Ragn-Sells har en komprimatorbil som kjører eksklusivt for denne øvelsen. Den kjører døgnet rundt 7 dager i uken frem til månedsskiftet november/desember. 7 sugebiler betjener øvelsen 24/7 hver uke for å tømme septikk og gråvann. Cirka 20 000 mann blir betjent på det meste i denne øvelsen, forteller Høvik entusiastisk.

Han nevner også at Ragn-Sells er involvert fra Namsos i nord til Røros i sør, med hovedvekt på Værnes og Ørlandet. I tillegg Rennebu, Haltdalen, Oppdal og helt ned til Åndalsnes. Det finnes også store leire i Melhus, Gåsbakken, Haltdalen, Berkåk og Rinnleiret som blir betjent av oss.

- Veldig mye av oppgaveløsning blir til underveis. Vi har kontakt med folk fra hele NATO styrken som ringer oss for å få utført nødvendige tjenester. Et eksempel er en plutselig beskjed om å skaffe 50 fat til Human Waste, levert Voll i Rennebu innen to dager. Dette ble ordnet i godt samarbeid med vår underleverandør Veglo AS. Veglo har vakttelefon som er betjent døgnet rundt, og har vært enestående løsningsorienterte rundt denne øvelsen, forteller Høvik videre.

- Ragn-Sells er svært stolte av å kunne bidra til dette oppdraget for andre gang på rad. Dette krever mye av oss, men vi lærer mye av dette, avslutter Høvik med.