Vacusan er et avfallssystem med solide sekker som ved hjelp av en maskin vakuumerer søppelet og hindrer lukt.

Sommervarmen gir lukt og dårlig hygiene ved sykehjem

Lukten av urin og avføring ved norske sykehjem forverres i sommervarmen. Dette er et unødvendig problem, og ved Nygård bo og behandlingssenter har de funnet løsningen.

28. aug 2018

Det er ingen hemmelighet at avfall ved norske sykehjem byr på store utfordringer med lukt av urin og avføring. I sommervarmen er det ekstra ille.

- Problemet er at sorte søppelsekker både lukter og lekker. I sommervarmen stinker det ekstra mye av urin og avføring. Avfall på sykehjem er mye gris og vond lukt, sier Werner Danielsen, teknisk fagansvarlig i Sandefjord kommune. Han så hvordan pleierne sleit.

Store mengder avfall

Ved Nygård sykehjem og bofellesskap i Sandefjord er det 126 plasser på seks avdelinger. De huser også hovedkjøkkenet som leverer mat til alle sykehjemmene og de fleste bofellesskapene i Sandefjord.

Det er store mengder avfall som hver dag skal håndteres av de som jobber der.

- Tunge overfylte søppelsekker som luktet urin og avføring ble tidligere transportert på enkle traller fra avdelingene til et avfallsrom i kjelleren. Det var vanlig at det gikk hull på posene. Lukten og lekkasjene fra søppelsekkene påvirket arbeidsmiljøet i stor grad, sier Danielsen.

I tillegg til at arbeidsmiljøet blir bedre for de ansatte, vil miljøet for beboere både bli luktfritt og mindre smittefarlig.

- Avfall er til sjenanse med lukt og har potensiell smittefare. Det er både tidkrevende og fysisk tungt å håndtere sorte avfallssekker.

Enklere avfallshåndtering

Etter å ha sett hvordan håndteringen av avfallet kunne endres med et nytt enkelt system, fikk Werner Danielsen overtalt ledelsen. De gikk til innkjøp av flere Vacusan-maskiner ved sykehjemmene og bofellesskapene i Sandefjord. Vacusan er et avfallssystem med solide sekker som ved hjelp av en maskin vakuumerer avfallet og hindrer lukt.

Slipper å jobbe i urinstank

- Lukt er dårlig hygiene, sier Jon Terje Heimdal i Icare Medical. Han selger avfallssystemet og er Ragn-Sells sin samarbeidspartner. Jon Terje opplever en økt etterspørsel fra institusjoner som har fått øynene opp for en luktfri og smittefri hverdag.

Stor gevinst

Werner Danielsen, teknisk fagansvarlig i Sandefjord kommune er fornøyd med det nye avfallssystemet og forteller oss om gevinsten.

"Avfallet lukter ikke lenger, alle avfallsposer blir både vakuumert og limt igjen, og de er enkle å håndtere."

"Hygienen bedres betraktelig med tanke på avfallet som oppbevares på skyllerommene i avdelingene. Der står det beholdere som vi triller ned i kjelleren når renovasjonsbilen kommer. Det er ikke lengre tunge løft av poser som lekker og lukter som på transporteres i flere etasjer."

"Færre tunge løft. Containerne hektes enkelt på renovasjonsbilen, så det blir færre løft og lukt også for dem. En vinn-vinn-situasjon."

"Bedre arbeidsmiljø. Det er mange ansatte som jobber ved våre institusjoner som slipper å bruke arbeidsdagen sin i sjenerende lukt og med avfall med smittefare!"

"Bedre inneklima for beboere, lukten forsvinner og smittefaren reduseres."

 VacuSan vakuum maskin

VacuSan

VacuSan vakuum maskin forbedrer lukt og hygiene ved behandling av smittefarlig avfall. Her finner du mer informasjon om maskinen.