Grafisk profil Ragn-Sells AS

Her kan du laste ned logoer og kretsløpssymbol for ulike formål, både for trykksaker og til digital bruk. Høyoppløselige EPS filer er pakket i ZIP format.

Logo og kretsløpssymbol .EPS

Logo og kretsløpssymbol .PNG

Farger

Ragn- Sells sine farger har en stor betydning i vårt arbeide. Grønt for miljøet og for å ta vare på vår historie. Orange som en signalfarge slik at våre ansatte og våre kjøretøy er lett synlige.

Her er Ragn-Sells AS sine fargekoder.