Grafisk profil Ragn-Sells AS

Her kan du laste ned logoer og kretsløpssymbol til bruk på Internett og i trykksaker. Du finner bilder og videoer i vårt nyhetsrom, og på våre sosiale plattformer.

Logo og kretsløpssymbol

Ragn-Sells logo farger [.JPEG]

Farger

Ragn- Sells sine farger har en stor betydning i vårt arbeide. Grønt for miljøet og for å ta vare på vår historie. Orange som en signalfarge slik at våre ansatte og våre kjøretøy er lett synlige.

Her er Ragn-Sells AS sine fargekoder.