Grafisk profil og logo

Her kan du laste ned logoer og kretsløpssymbol for ulike formål. Bruk av logoen skal alltid klareres med markedsavdelingen i Ragn-Sells AS.

  • Farget logo og grønt kretsløpssymbol skal benyttes på lys bakgrunn, fortrinnsvis hvit
  • Hvit logo og hvitt kretsløpssymbol skal benyttes på mørk bakgrunn, fortrinnsvis grønn
Ragn-Sells sin logo i farger.

Logo i farger

Her kan du laste ned Ragn-Sells sin logo i farger (EPS og PNG).

Kretsløpssymbol grønn.

Grønt symbol

Her kan du laste ned Ragn-Sells sitt kretsløpssymbol i grønn farge (EPS og PNG).

Ragn-Sells sin logo i hvit farge.

Hvit logo

Her kan du laste ned Ragn-Sells sin logo i hvit farge (EPS og PNG).

Kretsløpssymbol hvit.

Hvitt symbol

Her kan du laste ned Ragn-Sells sitt kretsløpssymbol i hvit farge (EPS og PNG).

Farger

Ragn- Sells sine farger har en stor betydning i vårt arbeide. Grønt for miljøet og for å ta vare på vår historie. Orange som en signalfarge slik at våre ansatte og våre kjøretøy er lett synlige.

Ragn-Sells farger i henhold til grafisk manual.