Grafisk profil og logoer Ragn-Sells.

Grafisk profil og logo

Her kan du laste ned logoer og kretsløpssymbol for ulike formål. Bruk av logoen skal alltid klareres med markedsavdelingen i Ragn-Sells AS.

  • Farget logo og grønt kretsløpssymbol skal benyttes på lys bakgrunn, fortrinnsvis hvit
  • Hvit logo og hvitt kretsløpssymbol skal benyttes på mørk bakgrunn, fortrinnsvis grønn