Grafisk profil og logoer Ragn-Sells.

Grafisk profil og logo

Her kan du laste ned logoer og kretsløpssymbol for ulike formål, både med og uten vår tagline "En del av kretsløpet". Bruk av logoen skal alltid klareres med markedsavdelingen i Ragn-Sells AS.

EPS-filer

PNG-filer

Farger

Ragn- Sells sine farger har en stor betydning i vårt arbeide. Grønt for miljøet og for å ta vare på vår historie. Orange som en signalfarge slik at våre ansatte og våre kjøretøy er lett synlige.

Her er Ragn-Sells AS sine fargekoder.