Ragn-Sells konsernet

Ragn-Sells er et privateid selskap som opererer i fire land. Vi samler, behandler og resirkulerer avfall og restprodukter fra bedrifter, organisasjoner og husholdninger.

Ragn-Sells-konsernet er organisert i fire nasjonale selskaper, samt et vesentlig handelsselskap, Recyclables.

Dette gjør det mulig for oss å jobbe nær våre kunder og forstå lokale markeder. Det betyr også at vi i alle land drar nytte av kunnskaps- og utviklingsarbeidet fra hele gruppen.

Dette gjør at vi både kan vokse vår globale kunnskapsbase og gi best mulig lokal service til kunder.