Sanering og demolering av merder

Ragn-Sells har en solid utstyrspark samt bemanning som gjør at vi til enhver tid kan utføre arbeidet. Vårt samarbeid med gode underleverandører gir oss i tillegg muligheter til å kunne demolere merder på lokasjon.

Hva kan vi tilby innen behandling av merder?

  • Mottak av hele merder slept til våre anlegg på Hitra og Stord
  • Mottak og henting av forrør, tauverk og bøyer
  • Generell avfallshåndtering

100% av merdene går til gjenvinning

  • Topp og bunnringer sendes til Sverige for materialgjenvinning
  • Wire og stål sendes til norske mottakere for materialgjenvinning
  • EPS blir presset og sendt til Tyskland for materialgjenvinning
  • Tauverk sendes til Østen for materialgjenvinning
  • Forrør sendes til Danmark for materialgjenvinning
  • Gangbanene sendes til energigjenvinning
  • Marin groe går til kompostering

Vår kjernevirksomhet er avfallshåndtering

Ragn-Sells sin kjernevirksomhet er innsamling, bearbeiding og gjenvinning av avfall. Vi håndterer avfall på vegne av våre kunder, og bidrar til at mest mulig av dette avfallet gjenvinnes fremfor å deponeres. Dette utgjør et betydelig bidrag til redusert ressursbruk og lavere utslipp av klimagasser.

Kontakt våre avdelinger på Hitra og Stord ved spørsmål.

Kontakt drift og logistikk

Tabellen inneholder kontaktopplysninger.
Booking båt 55104100
Booking biltransport 55104300
E-post havbruk@ragnsells.com

Beredskapstjenester kan bestilles på respektive telefonnumre etter klokken 16.00.