Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Utsortert brennbart avfall

Flammable waste

Her finner du informasjon om utsortert brennbart avfall. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere. Dersom du sorterer brennbart avfall i avfallssekker skal disse være gjennomsiktige/transparente, avvik vil bli gebyrlagt.

Utsortert brennbart avfall
Bilde av utsortert brennbart avfall.

9913

Last ned fraksjonsmerke for Utsortert brennbart avfall
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 62,58 kb

Ja takk utsortert brennbart avfall

 • Papir
 • Papp
 • Plast
 • Tre
 • Tekstiler
 • Hagemøbler
 • Bleier o.l
 • Produkter sammensatt av disse materialene

Nei takk utsortert brennbart avfall

 • Alle typer farlig avfall
 • Plastsekker med avfall som ikke er gjennomsiktige
 • EE-avfall
 • Matavfall
 • Gips
 • Dekk
 • Isolasjon/mineralull
 • Flytende avfall
 • Alt avfall som ikke er brennbart

Videre behandling av utsortert brennbart avfall

Kvalitetssikres mot spesifikasjon før avfallet leveres til energigjenvinning. Ragn-Sells leverer brennbart avfall kun til godkjente forbrenningsanlegg med alle nødvendige tillatelser for å motta det aktuelle avfallet. Våre samarbeidspartnere for forbrenning av avfall befinner seg i Norge og i Sverige.

Avfallsstoffnummer 9913
Avfallstype Utsortert brennbart avfall