Jern spon

Iron filings

Her finner du informasjon om avfallstypen jern spon. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Jern spon
Jern spon
Bilde av jern spon.
Avfallsgruppe

Jern og metaller

Fraksjonsnummer

1405

Dokumenter for nedlastning
Ja takk jern spon Ja
  • Spon av jern med maks 5% fukt
Nei takk jern spon Nei
  • Andre materialer og avfallstyper som ikke er spon av jern/jernspon

Videre behandling av jern spon

Materialgjenvinnes til nytt jern.

Fraksjonsnummer 1405
Avfallstype Jern spon