Kobber spon

Copper shavings

Her finner du informasjon om avfallstypen kobber spon. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Kobber spon
Kobber spon
Bilde av kobber spon.
Avfallsgruppe

Jern og metaller

Fraksjonsnummer

1435

Dokumenter for nedlastning
Ja takk kobber spon Ja
  • Spon av kobber med maks 2% fukt
Nei takk kobber spon Nei
  • Alle andre materialer og avfallstyper som ikke er spon av kobber/kobberspon

Videre behandling av kobber spon

Materialgjenvinnes til nytt kobber.

Fraksjonsnummer 1435
Avfallstype Kobber spon