Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Aviser

Newspapers

Her finner du informasjon om aviser og avispapir. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Aviser og avispapir
Bilde av aviser og avispapir.

1211

Last ned fraksjonsmerke for Aviser
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 63,65 kb

Ja takk aviser

 • Aviser
 • Avispapir

Nei takk aviser

 • Brosjyrer/reklame
 • Datalister
 • Kopipapir
 • Notatpapir
 • Tidsskrifter
 • Bølgepapp
 • Drikkekartong
 • Kartong
 • Laminater og produkter som inneholder plast
 • Fuktig papir
 • Papir som er tilgriset med mat

Videre behandling av aviser

Aviser og avispapir sorteres i henhold til papirfabrikkens spesifikasjon, og selges som råvare til ny papirproduksjon.

Papirfibre kan i gjennomsnitt gjenvinnes 7 ganger før fibrene er blitt så små at de ikke lenger er egnet for papirproduksjon. Ragn-Sells leverer returpapir til en rekke papirfabrikker i Europa og i Asia. Alle fabrikkene har de nødvendige tillatelser for å benytte returpapir som råvare. Fabrikker utenfor Europa følges særskilt opp for å sikre at de oppfyller Ragn-Sells sine krav til arbeidsmiljø, HMS og Ragn-Sells` Code Of Conduct.

Avfallsstoffnummer 1211
Avfallstype Aviser