Aviser

Newspapers

Her finner du informasjon om avfallstypen aviser. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF.

Aviser
Aviser
Bilde av aviser.
Avfallsgruppe

Papir, papp og kartong

Fraksjonsnummer

1211

Dokumenter for nedlastning
Ja takk aviser Ja
 • Aviser
 • Avispapir
Nei takk aviser Nei
 • Brosjyrer/reklame
 • Datalister
 • Kopipapir
 • Notatpapir
 • Tidsskrifter
 • Bølgepapp
 • Drikkekartong
 • Kartong
 • Laminater og produkter som inneholder plast
 • Fuktig papir
 • Papir som er tilgriset med mat

Videre behandling av aviser

Aviser og avispapir sorteres i henhold til papirfabrikkens spesifikasjon, og selges som råvare til ny papirproduksjon.

Papir, papp og kartong i kretsløpet

Papirfibre kan i gjennomsnitt gjenvinnes 7 ganger før fibrene har blitt så små at de ikke lenger er egnet for papirproduksjon. Ragn-Sells leverer returpapir til en rekke papirfabrikker i Europa og Asia. Alle fabrikkene har de nødvendige tillatelsene for å benytte returpapir som råvare. Fabrikker utenfor Europa følges særskilt opp for å sikre at de oppfyller Ragn-Sells sine krav til arbeidsmiljø og HMS, samt arbeider i henhold til Ragn-Sells sin Code Of Conduct

Generell informasjon

Fraksjonsnummer 1211
Avfallstype Aviser