Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Blandet papir, papp og kartong

Mixed paper, cardboard and paperboard

Her finner du informasjon om blandet papir, papp og kartong. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Blandet papir, papp og kartong
Bilde av blandet papir, papp og kartong.

1299

Last ned fraksjonsmerke for Blandet papir, papp og kartong
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 78,09 kb

Ja takk blandet papir, papp og kartong

 • Aviser
 • Tidsskrifter
 • Brosjyrer/reklame
 • Datalister
 • Notatpapir
 • Kopipapir
 • Bølgepapp
 • Kartong
 • Massiv papp

Nei takk blandet papir, papp og kartong

 • Laminater og produkter som inneholder plast
 • Fuktig papir, papp og kartong
 • Papir, papp og kartong som er tilgriset med mat

Videre behandling av blandet papir, papp og kartong

Returpapir sorteres i henhold til papirfabrikkens spesifikasjon, og selges som råvare til ny papirproduksjon.

Papirfibre kan i gjennomsnitt gjenvinnes 7 ganger før fibrene er blitt så små at de ikke lenger er egnet for papirproduksjon. Ragn-Sells leverer returpapir til en rekke papirfabrikker i Europa og i Asia. Alle fabrikkene har de nødvendige tillatelser for å benytte returpapir som råvare. Fabrikker utenfor Europa følges særskilt opp for å sikre at de oppfyller Ragn-Sells sine krav til arbeidsmiljø, HMS og Ragn-Sells` Code Of Conduct.

Avfallsstoffnummer 1299
Avfallstype Blandet papir, papp og kartong