Blandet papir, papp og kartong

Mixed paper, cardboard and paperboard

Her finner du informasjon om avfallstypen blandet papir, papp og kartong. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF.

Blandet papir, papp og kartong
Blandet papir, papp og kartong
Bilde av blandet papir, papp og kartong.
Avfallsgruppe

Papir, papp og kartong

Fraksjonsnummer

1299

Dokumenter for nedlastning
Ja takk blandet papir, papp og kartong Ja
 • Aviser
 • Tidsskrifter
 • Brosjyrer/reklame
 • Datalister
 • Notatpapir
 • Kopipapir
 • Bølgepapp
 • Kartong
 • Massiv papp
Nei takk blandet papir, papp og kartong Nei
 • Laminater og produkter som inneholder plast
 • Fuktig papir, papp og kartong
 • Papir, papp og kartong som er tilgriset med mat

Videre behandling av blandet papir, papp og kartong

Returpapir og papp sorteres i henhold til papirfabrikkens spesifikasjon, og selges som råvare til ny papirproduksjon.

Papir, papp og kartong i kretsløpet

Papirfibre kan i gjennomsnitt gjenvinnes 7 ganger før fibrene har blitt så små at de ikke lenger er egnet for papirproduksjon. Ragn-Sells leverer returpapir til en rekke papirfabrikker i Europa og Asia. Alle fabrikkene har de nødvendige tillatelsene for å benytte returpapir som råvare. Fabrikker utenfor Europa følges særskilt opp for å sikre at de oppfyller Ragn-Sells sine krav til arbeidsmiljø og HMS, samt arbeider i henhold til Ragn-Sells sin Code Of Conduct

Generell informasjon

Fraksjonsnummer 1299
Avfallstype Blandet papir, papp og kartong