Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Drikkekartong

Beverage cartons

Her finner du informasjon om drikkekartong. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Drikkekartong
Bilde av drikkekartong.

1241

Last ned fraksjonsmerke for Drikkekartong
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 64,09 kb

Ja takk drikkekartong

  • Melke-/juicekartonger
  • Kartong fra pudding, saus, flytende vaske- og skyllemiddel av papp
  • Husk å skylle, brette og stappe for å minske volum

Nei takk drikkekartong

  • Plastemballasje og produktrester

Videre behandling av drikkekartong

Returpapir sorteres i henhold til papirfabrikkens spesifikasjon, og selges som råvare til ny papirproduksjon.

Papirfibre kan i gjennomsnitt gjenvinnes 7 ganger før fibrene er blitt så små at de ikke lenger er egnet for papirproduksjon. Ragn-Sells leverer returpapir til en rekke papirfabrikker i Europa og i Asia. Alle fabrikkene har de nødvendige tillatelser for å benytte returpapir som råvare. Fabrikker utenfor Europa følges særskilt opp for å sikre at de oppfyller Ragn-Sells sine krav til arbeidsmiljø, HMS og Ragn-Sells` Code Of Conduct.

Avfallsstoffnummer 1241
Avfallstype Drikkekartong