Drikkekartong

Beverage cartons

Her finner du informasjon om avfallstypen drikkekartong. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF.

Drikkekartong
Drikkekartong
Bilde av drikkekartonger.
Avfallsgruppe

Papir, papp og kartong

Fraksjonsnummer

1241

Dokumenter for nedlastning
Ja takk drikkekartong Ja
  • Melke-/juicekartonger
  • Kartong fra pudding, saus, flytende vaske- og skyllemiddel av papp
  • Husk å skylle, brette og stappe for å minske volum
Nei takk drikkekartong Nei
  • Plastemballasje
  • Produktrester

Videre behandling av drikkekartong

Drikkekartonger sorteres i henhold til papirfabrikkens spesifikasjon, og selges som råvare til ny papp- og papirproduksjon.

Papir, papp og kartong i kretsløpet

Papirfibre kan i gjennomsnitt gjenvinnes 7 ganger før fibrene har blitt så små at de ikke lenger er egnet for papirproduksjon. Ragn-Sells leverer returpapir til en rekke papirfabrikker i Europa og Asia. Alle fabrikkene har de nødvendige tillatelsene for å benytte returpapir som råvare. Fabrikker utenfor Europa følges særskilt opp for å sikre at de oppfyller Ragn-Sells sine krav til arbeidsmiljø og HMS, samt arbeider i henhold til Ragn-Sells sin Code Of Conduct

Generell informasjon

Fraksjonsnummer 1241
Avfallstype Drikkekartong