Kontorpapir

Office paper

Her finner du informasjon om avfallstypen kontorpapir. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF.

Kontorpapir
Kontorpapir
Bilde av kontorpapir.
Avfallsgruppe

Papir, papp og kartong

Fraksjonsnummer

1251

Dokumenter for nedlastning
Ja takk kontorpapir Ja
  • Kontorpapir
Nei takk kontorpapir Nei
  • Trykksaker (aviser og blader)
  • Papp og kartong
  • Fuktig papir
  • Laminater og produkter som inneholder plast

Videre behandling av kontorpapir

Returpapir sorteres i henhold til papirfabrikkens spesifikasjon, og selges som råvare til ny papirproduksjon.

Papir, papp og kartong i kretsløpet

Papirfibre kan i gjennomsnitt gjenvinnes 7 ganger før fibrene har blitt så små at de ikke lenger er egnet for papirproduksjon. Ragn-Sells leverer returpapir til en rekke papirfabrikker i Europa og Asia. Alle fabrikkene har de nødvendige tillatelsene for å benytte returpapir som råvare. Fabrikker utenfor Europa følges særskilt opp for å sikre at de oppfyller Ragn-Sells sine krav til arbeidsmiljø og HMS, samt arbeider i henhold til Ragn-Sells sin Code Of Conduct

Generell informasjon

Fraksjonsnummer 1251
Avfallstype Kontorpapir