Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Kontorpapir

Office paper

Her finner du informasjon om kontorpapir. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Kontorpapir
Bilde av kontorpapir.

1251

Last ned fraksjonsmerke for Kontorpapir
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 63,85 kb

Ja takk kontorpapir

  • Kontorpapir

Nei takk kontorpapir

  • Trykksaker (aviser og blader)
  • Papp og kartong
  • Fuktig papir
  • Laminater og produkter som inneholder plast

Videre behandling av kontorpapir

Returpapir sorteres i henhold til papirfabrikkens spesifikasjon, og selges som råvare til ny papirproduksjon.

Papirfibre kan i gjennomsnitt gjenvinnes 7 ganger før fibrene er blitt så små at de ikke lenger er egnet for papirproduksjon. Ragn-Sells leverer returpapir til en rekke papirfabrikker i Europa og i Asia. Alle fabrikkene har de nødvendige tillatelser for å benytte returpapir som råvare. Fabrikker utenfor Europa følges særskilt opp for å sikre at de oppfyller Ragn-Sells sine krav til arbeidsmiljø, HMS og Ragn-Sells` Code Of Conduct.

Avfallsstoffnummer 1251
Avfallstype Kontorpapir