Søk etter avfallstyper

Skriv inn avfallstypen eller avfallsnummeret du vil finne mer informasjon om i søkefeltet.

Papp

Cardboard

Her finner du informasjon om returpapp. Du kan også laste ned utskriftsvennlig fraksjonsmerke som PDF, dette kan henges opp for å hjelpe de ansatte med å sortere.

Papp
Bilde av papp.

1222

Last ned fraksjonsmerke for Papp
Fraksjonsmerke/skilt

pdf, 63,86 kb

Ja takk papp

  • Bølgepapp
  • Kartong og pappesker
  • Massiv papp

Nei takk papp

  • Papir
  • Fuktig papp
  • Papp som er tilgriset med mat o.l
  • Pappemballasje med matrester
  • Laminater og produkter som inneholder plast

Videre behandling av papp

Returpapir sorteres i henhold til papirfabrikkens spesifikasjon, og selges som råvare til ny papirproduksjon.

Papirfibre kan i gjennomsnitt gjenvinnes 7 ganger før fibrene er blitt så små at de ikke lenger er egnet for papirproduksjon. Ragn-Sells leverer returpapir til en rekke papirfabrikker i Europa og i Asia. Alle fabrikkene har de nødvendige tillatelser for å benytte returpapir som råvare. Fabrikker utenfor Europa følges særskilt opp for å sikre at de oppfyller Ragn-Sells sine krav til arbeidsmiljø, HMS og Ragn-Sells` Code Of Conduct.

Annet

Fjern eventuelle matrester, og brett pappen slik at den ikke tar så stor plass før du kaster den. Pass på at pappen ikke er våt, våt papp skal sorteres som blandet avfall.

Avfallsstoffnummer 1222
Avfallstype Papp