Papp

Cardboard

Her finner du informasjon om avfallstypen papp. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF.

Papp
Papp
Bilde av papp.
Avfallsgruppe

Papir, papp og kartong

Fraksjonsnummer

1222

Dokumenter for nedlastning
Ja takk papp Ja
  • Bølgepapp
  • Kartong og pappesker
  • Massiv papp
Nei takk papp Nei
  • Papir
  • Fuktig papp
  • Papp som er tilgriset med mat o.l
  • Pappemballasje med matrester
  • Laminater og produkter som inneholder plast

Videre behandling av papp

Returpapp sorteres i henhold til papirfabrikkens spesifikasjon, og selges som råvare til produksjon av ny papp.

Papir, papp og kartong i kretsløpet

Papirfibre kan i gjennomsnitt gjenvinnes 7 ganger før fibrene har blitt så små at de ikke lenger er egnet for papirproduksjon. Ragn-Sells leverer returpapir til en rekke papirfabrikker i Europa og Asia. Alle fabrikkene har de nødvendige tillatelsene for å benytte returpapir som råvare. Fabrikker utenfor Europa følges særskilt opp for å sikre at de oppfyller Ragn-Sells sine krav til arbeidsmiljø og HMS, samt arbeider i henhold til Ragn-Sells sin Code Of Conduct

Generell informasjon

Annet

Fjern eventuelle matrester, og brett pappen slik at den ikke tar så stor plass før du kaster den. Pass på at pappen ikke er våt, våt papp skal sorteres som blandet avfall.

Fraksjonsnummer 1222
Avfallstype Papp