Blandet hard og myk plastemballasje

Mixed plastic packaging

Her finner du informasjon om avfallstypen blandet hard og myk plastemballasje. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF.

Blandet hard og myk plastemballasje
Blandet hard og myk plastemballasje
Bilde av blandet hard og myk plastemballasje.
Avfallsgruppe

Plast

Fraksjonsnummer

1729

Dokumenter for nedlastning
Ja takk blandet hard og myk plastemballasje Ja
  • Transportfolie
  • Flasker/kanner
  • Krympeplast
  • Strekkfilm
  • Stroppebånd
  • Bobleplast
Nei takk blandet hard og myk plastemballasje Nei
  • PVC og emballering som har inneholdt farlig avfall

Videre behandling av blandet hard og myk plastemballasje

Blandet hard og myk plast blir sortert og går til materialgjenvinning, plast som ikke er gjenvinnbar sendes til energigjenvinning.

Generell informasjon

Fraksjonsnummer 1729
Avfallstype Blandet hard og myk plastemballasje