Blandet plast, blandede fraksjoner

Mixed plastic

Her finner du informasjon om avfallstypen blandet plast, blandede fraksjoner. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF.

Blandet plast, blandede fraksjoner
Blandet plast, blandede fraksjoner
Bilde av blandet plast, blandede fraksjoner.
Avfallsgruppe

Plast

Fraksjonsnummer

1799

Dokumenter for nedlastning
Ja takk blandet plast, blandede fraksjoner Ja
  • All plast som ikke har inneholdt farlig avfall
Nei takk blandet plast, blandede fraksjoner Nei
  • PVC og emballering som har inneholdt farlig avfall
  • Produktrester

Videre behandling av blandet plast, blandede fraksjoner

Blandet plast sendes til energigjenvinning, som brukes i produksjon av fjernvarme.

Generell informasjon

Annet

Denne avfallstypen betegnes som energiplast i visse tilfeller. Spesielle typer avfall som kan sorteres som blandet plast: Etaphon

Fraksjonsnummer 1799
Avfallstype Blandet plast, blandede fraksjoner