Ekspandert og ekstrudert plast (XPS)

Expanded and extruded plastic (XPS)

Her finner du informasjon om avfallstypen ekspandert og ekstrudert plast (XPS). Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF.

Ekspandert og ekstrudert plast (XPS)
Ekspandert og ekstrudert plast (XPS)
Bilde av ekspandert og ekstrudert plast (XPS).
Avfallsgruppe

Plast

Fraksjonsnummer

1732

Dokumenter for nedlastning
Ja takk ekspandert og ekstrudert plast (xps) Ja
  • XPS som for eksempel markplater
  • EPS
Nei takk ekspandert og ekstrudert plast (xps) Nei
  • Markplater som er produsert før 2002
  • Andre typer avfall

Videre behandling av ekspandert og ekstrudert plast (xps)

EPS materialgjenvinnes til ny EPS eller annen plast. XPS energigjenvinnes til fjernvarme.

Forslag avfallsstoffnumre XPS/EPS

XPS/EPS kan sorteres i to ulike kvaliteter.

Tabellen inneholder forslag til avfallsstoffnumre.
Kvalitet Nummer
Emballasje av EPS (ekspandert polystyren) 1731
Ekspandert og ekstrudert plast (XPS) 1732

Generell informasjon

Fraksjonsnummer 1732
Avfallstype Ekspandert og ekstrudert plast