EPS

EPS (Polystyrene)

Her finner du informasjon om avfallstypen EPS. Du kan også laste ned utskriftsvennlig sorteringsmerke som PDF.

EPS
EPS
Bilde av EPS.
Avfallsgruppe

Plast

Fraksjonsnummer

1731

Dokumenter for nedlastning
Ja takk eps Ja
  • Kun emballasje av EPS
Nei takk eps Nei
  • EPS som ikke er emballasje
  • Andre typer avfall
  • Produktrester

Videre behandling av eps

Materialgjenvinnes til ny EPS eller annen plast.

Forslag avfallsstoffnumre EPS

EPS kan sorteres i to ulike kvaliteter.

Tabellen inneholder forslag til avfallsstoffnumre.
Kvalitet Nummer
Emballasje av EPS (ekspandert polystyren) 1731
Ekspandert og ekstrudert plast (XPS) 1732

Generell informasjon

Fraksjonsnummer 1731
Avfallstype EPS